Hoe een stocktelling Inventaris uitvoeren?

1 Inleiding

Om een stocktelling uit te voeren wordt er in incadea.dms gewerkt met een inventarisorder (acquisition worksheet). Men kan van hieruit een document afprinten waarop men kan noteren wat de getelde stock is, maar men kan ook via de scanner app de stock tellen. 


2 Inventarisorders
2.1 Creatie

Ga naar /Inventaris/Inventarisorders

Klik hier op “Nieuw” om een nieuw inventarisorder aan te maken

Duw op enter om een nummer toe te wijzen. Daarna kan je een omschrijving ingeven en eventueel de boekingsdatum en vestiging aanpassen. Deze worden standaard ingevuld.

2.2 Regels ophalen

Klik in het tabblad Acties op “Calculate lines..”

Het volgende scherm wordt geopend:

Het veld “Onderdelen niet in voorraad” kan je best niet aanvinken, want dan worden er ook regels toegevoegd voor onderdelen die geen voorraad hebben.

Op het tabblad “Onderdeel” kan je filters ingeven om bvb. alleen de onderdelen van een bepaalde onderdeelfamilie te tellen.

Als er een filter op de opslaglocaties ingegeven moet worden, moet dit naargelang er met Shelves of Bins gewerkt wordt.

2.2.1 Shelves

Geef op het tabblad “Onderdeelvestiging” de filter op “Schapnr.” In:

De voorwaarde hier is wel dat de tabel Shelves gevuld moet zijn.

2.2.2 Bins

Geef op het tabblad “Onderdeel” bij “Totalen beperken tot”, de filter in bij “Opslaglocatiefilter”

Hierna worden de onderdelen opgehaald met voorraad op dit moment op de opslaglocaties die voldoen aan de ingegeven filters

Als er met bins gewerkt wordt, is de kolom “Opslaglocatie” ingevuld, anders de kolom “Schapnr.”

2.3 Create New Acquisition

Kies “Create New Acquisition” bij de “Acties”

Hiermee wordt een tellijst (Inventarisopname) gemaakt. Deze tellijst zal ook op de scanner opgehaald kunnen worden, maar de telling kan hier ook manueel ingegeven worden.

Het is mogelijk, mits filters, om bijvoorbeeld van één groot inventarisorders, een heleboel apparte tellijsten te maken om zo het werk te verdelen over meerdere mensen.

Ga naar Inventaris / Inventarisopname

Open de laatste Inventarisopname

In het scherm wordt de kolom “Opslaglocatie” ingevuld als er met Bins gewerkt wordt, en de kolom “Schapnr.”als er met Shelves gewerkt wordt.

In het veld “Aantal” kan manueel het getelde aantal ingegeven worden.

Bij “Acties” is er de mogelijkheid om de “Tellijst” af te drukken. Dit kan ook gebruikt worden om dan de getelde aantallen op te schrijven en daarna in te geven.

De regels kunnen ook naar een tekst-bestand geëxporteerd worden, om deze bvb. via Excel te openen op een tablet en dan met tablet rond te gaan en telkens de te getelde aantallen in te geven.

Gebruik hiervoor de “Actie” “Export Acquisition Lines..”

Wanneer de telling volledig is, moet het bestand als tekst-bestand terug geïmporteerd worden via de “Actie” “Import Acquisition Lines”

3 ScanApp – Inventaris

Nadat het document “Inventarisopname” is gemaakt, is het ook mogelijk om de telling via de ScanApp uit te voeren.

Kies in de ScanApp na het inloggen voor “Inventaris”

De eerste “Inventarisopname” wordt standaard geselecteerd.

Als er van een inventarisorder meerdere tellijsten zijn gemaakt, moet je hier bij Acquisition nog het juiste nummer van tellijst kiezen.

Kies hier “Ga verder”

Er wordt een overzicht getoond van de onderdelen die geteld moeten worden volgens de “Inventarisopname”.

In dit scherm moet je telkens het schap (Shelf of Bin) scannen, het onderdeel scannen en daarna het getelde aantal ingeven. Er wordt geen informatie getoond over de huidige voorraad van het onderdeel in MyEngine. De onderdelen kunnen in willekeurig volgorde gescand worden.

Nadat het aantal is ingegeven, verdwijnt de regel uit de lijst, en kan het volgend onderdeel gescand worden.

Bij “Gedaan” kunnen de reeds gescande regels geraadpleegd worden:

 

Als je op de knop “Klaar met scannen” klikt, wordt er gecontroleerd of er nog regels zijn die verwacht worden om gescand te worden.

Is dit zo, wordt de volgende melding getoond:

Als je “Ja” antwoordt, wordt voor alle niet-gescande regels, het aantal ingevuld met 0.

Wanneer de volledige scanning is uitgevoerd, krijg je de volgende melding te zijn als je op “Klaar met scannen” klikt:

Het is ook mogelijk om onderdelen op een opslaglocatie te scannen die niet op de “Inventarisopname” staan. Deze worden dan toegevoegd, met het getelde aantal.

4 Inventaris doorvoeren
4.1 Inventarisopname voltooien

Kies bij de “Acties” voor “Voltooien” om de getelde aantallen door te voeren naar het “Inventarisorder”.

Je krijgt de vraag:

Hier moet je “Ja” kiezen.

Als een onderdeel gescand is geweest, maar niet op het inventarisorder staat, zal hier een foutmelding over getoond worden:

Het onderdeel moet eerst daar aan toegevoegd worden.

4.2 Inventarisorder: Verwacht aantal berekenen

Nadat de getelde aantallen gesynced zijn naar het inventarisorder, moet je de actie “Calculate Expected Quantity” > “Alle regels” uitvoeren:

De kolom “Verwacht aantal (basis)” wordt dan ingevuld met de voorraad op dat moment.

4.3 Positieve & Negatieve aantallen berekenen

De actie “Voltooien” moet uitgevoerd worden om de verschillen tussen de voorraad en de getelde aantallen te berekenen en de kolommen “Postief aant. (basis)” en “Negatief aant. (basis)” in te vullen.

4.4 Onderdelen met verschillen

Rechts bovenaan kun je een samenvatting zien van de getelde bedrag, verwacht bedrag en vooral de positieve en negatieve verschillen.

Bij de functies van de regels, kan een nieuw scherm geopend worden, waar de verschillen tussen geteld en voorraad getoond worden.

Kies hierbij “Item with Differences/Backorder Qty.”

Je hebt in dit scherm de mogelijkheid om na het leggen van bepaalde filters, bvb. de onderdelen met een eenheidsprijs groter dan bepaald bedrag, een nieuw “Inventarisopname” te maken, om deze onderdelen voor de zekerheid opnieuw te laten tellen.

4.5 Controlelijst afdrukken

Er is een mogelijkheid om een controlelijst af te drukken, waarop aangegeven wordt wat er verwacht werd, en wat er geteld werd, en in wat voor boeking dit zou resulteren (Positieve of negatieve boeking).

4.6 Boeken inventaris

Wanneer alles gecontroleerd is, kan je de inventaris boeken door “Boeken” of “Boeken en afdrukken” te kiezen bij acties

Wanneer je hier “Ja” kiest, wordt de inventaris geboekt. Tijdens het boeken wordt een vooruitgangsscherm getoond:

Als je voor “Boeken en afdrukken” hebt gekozen, wordt het volgende rapport afgedrukt:

Als je erna dan op de onderdeelkaart gaat controleren, zal je zien dat de voorraad is gewijzigd:

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.