Hoe maak je een nieuwe medewerker aan via werknemer/resource wizard?

 

Het invullen en bijhouden van de kalenders van de medewerkers is cruciaal voor de capaciteit van de werkplaatsplanning. Indien deze niet correct zijn opgevuld, zal de capaciteit bij de werkplaatsplanning niet correct verlopen.   Ook de toegekende kwalificaties van de medewerkers en resources zijn bepalend voor de werkplaatsplanning.

 

1. Instellingen

De instellingen die van belang zijn voor de capaciteit van de werkplaatsplanning bevinden zich in de resource setup:

 • De Resource kaart centraliseert de informatie van een bepaalde resource. Dit kan gaan om een medewerkers, voertuig of machine. Gebruik de wizard medewerker/resource om snel een nieuwe resource aan te maken van een medewerker.
 • De Medewerkerskaart bevat alle persoonlijke informatie over de medewerker
 • De Bedrijfskalender geeft alle sluitingsdagen en verlofdagen weer van het bedrijf
 • De Persoonlijke kalender en persoonlijke kalender template: is het persoonlijk uurrooster van de medewerker.
 • De kwalificaties zijn nodig om te bepalen welke vaardigheden je hebt in je werkplaats en er mekaniekers aan te koppelen.

 

Door gebruik te maken van de resource/medewerker wizard maak je meteen een resourcekaart EN een medewerkerskaart aan.

 • Medewerkerskaart centraliseert alle persoonlijke data. Voor elke nieuwe medewerker moet een kaart worden aangemaakt.
 • Resourcekaart wordt gebruikt als basis voor de werkplaatsplanning en tijdscontrole. Hierin vind je info over persoonlijke uurroosters terug.

 

 • Open de werknemer/resource wizard via afdelingen – resources – resources. Of zoek deze op via het zoekscherm rechtsboven in je rolcentrum.
 • Kies voor werknemer

         

 

TABBLAD 1: Vul de persoonlijke gegevens in over de medewerker.

 

TABBLAD 2: Vul de gegevens in over de klokkingstijd van de medewerker

 

 • Default task type: Vul het standaard taaktype in van de werknemer. Indien dit iemand is die in de werkplaats werkt, zet men dit op ‘ORDER’. Dit betekent dat de werknemer standaard tikt op orders. Indien het een bediende betreft, zet men deze standaard op ‘aanwezig’.
 • Taaksoortgroep: bepaal de taakgroep. De medewerker kan enkel de taaktypes zien op de tikklok die hangen aan deze taaksoortgroep.
 • Allow end clocking afterwards: vink aan of je wel/niet toestemming geeft om medewerker toestemming te geven om achteraf de kloktijden aan te passen.
 • Pauze klokken:
  • manueel: medewerker moet pauze tikken via de tikklok
  • Automatisch: de pauze wordt automatisch berekend via het persoonlijk uurrooster.
 • Afrondingssjablonen: Hier kan je bepalen hoe je de geklokte uren wil afronden. Je kan vooraf sjablonen instellen. Zo hoef je dit maar 1 keer in te stellen en kan je dit voor elke medewerker selecteren. Indien je dit leeg laat zijn er geen afrondingen en de geklokte tijden worden getoond zoals ze geklokt werden.

Zie handleiding Hoe instellen van afrondingssjablonen op uurroosters voor meer informatie. 

 

TABBLAD 3: Vul de resource gegevens in over de medewerker. Deze komen op de resourcekaart terecht.

 

 •  No: geef een eigen nummer.
 • Toegewezen receptionist: Je kan receptionist toekennen.
 • Make code: selecteer een make code waarmee de werknemer het meest zal werken of laat dit leeg.
 • Location code: geef in op welke locatie de werknemer werkt.
 • Efficiëncy: Definieer het efficiëntie percentage van de werknemer. Dit heeft van invloed op de capaciteit in de werkplaatsplanning. Het kan namelijk dat iemand voltijds werkt, maar enkel voor 80% meedraait in de werkplaatsplanning. Vul de capaciteit in die er effectief gewerkt wordt en waarvoor hij kan meegerekend worden.

 

 • Administratief: vink dit aan indien het om een administratief persoon gaat. Voor mechaniekers moet dit UIT staan.
 • Afwezigheden in:
  • Dagen: er wordt gerekend in dagen
  • Uren: er wordt gerekend in aanwezige uren.
 • Gemiddeld aantal uren per dag: je kan dit enkel invullen indien je de afwezigheden in dagen telt.

 

 • Volgende velden bepalen op welke posten/rekeningen je de kostprijs van de resource zet
 • Productboekingsgroep: wordt niet ingevuld voor werknemers enkel voor voertuigen/machines.
 • Btw-productboekingsgroep: wordt niet ingevuld voor werknemers enkel voor voertuigen/machines.
 • Resourcekostengroepcode: je kan alle kosten mbt deze resource op een aparte kostengroep zetten. Dit wordt in praktijk weinig gebruikt.
 • Department code: men kan een standaard departementscode aan de gebruiker koppelen.

 

 • De resourcekwalificatie moet ingevuld worden. Selecteer welke kwalificaties de medewerker heeft. Indien er 2 kwalificaties zijn, dan zal de tijd van de mekanieker automatisch verdeeld worden over deze 2 kwalificaties. Dit zal ook zo in de planning staan.

 

Om te weten hoe je kwalificaties aanmaakt, zie handleiding Hoe maak je nieuwe kwalificatie aan?

 

 TABBLAD 4: aanvullen persoonlijke kalender

Klik op volgende en vul de persoonlijke kalender aan van de medewerker. Je kan kiezen om de kalender van een andere medewerker over te kopiëren, om een template te gebruiken of om een nieuwe kalender te maken vanaf nul. zie handleiding 'Hoe persoonlijk kalender aanpassen/aanmaken van een medewerker?'  voor uitgebreide informatie. 

 

 

 

 De kalender van een andere medewerker overkopiëren.

Selecteer de resourcenr. Van deze medewerker en vul de data in van wanneer tot wanneer dit uurrooster van toepassing is.

OPGEPAST: Indien de kalender vb. maar tot 31/12/2017 werd ingesteld, dan zal ook de capaciteit op de planning tot deze datum aangemaakt worden. Indien u problemen heeft met de capaciteit op de werkplaatsplanning, dan moet u de kalenders van de medewerkers nakijken en verder aanvullen.

 

 • Importeer een kalender template

Selecteer jouw bedrijfskalendertemplate en een persoonlijke kalender template vanuit een keuzelijst. 

 

 

 • Een nieuwe kalender te maken vanaf nul.

 Je kan ook kiezen om vanaf nul een nieuwe kalender aan te maken. 

 

 

Klik op Voltooien. Er werden 2 kaarten aangemaakt: Resourcekaart EN Werknemerkaart. Beide kaarten kan men raadplegen en velden op aanpassen of extra zaken invullen.

 • Raadplegen werknemerskaart via: afdelingen – resources – personeel – werknemers.
 • Raadplegen resourcekaart: via afdelingen – resources - resources

 

 

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.