Release BMW Engine 10.18

1.1 Algemeen
  1.1.1 Nieuwe functionaliteit
    1.1.1.1 Export naar Excel/Word via Navision 2009 knoppen
  1.1.2 Aangepaste functionaliteit
    1.1.2.1 Nieuwe Klantenkaart
      1.1.2.1.1 Hoofding
      1.1.2.1.2 Klanteninformatie
      1.1.2.1.3 Extra Informatie
      1.1.2.1.4 Voertuiginformatie
      1.1.2.1.5 Order- en Offerteinformatie
      1.1.2.1.6 Instructies
      1.1.2.1.7 Opmerkingen
      1.1.2.1.8 Financieel
      1.1.2.1.9 Knoppen
    1.1.2.2 Wizard aanmaken nieuwe klant
      1.1.2.2.1 Klant
      1.1.2.2.2 Bedrijf
      1.1.2.2.3 Facturatieklant
      1.1.2.2.4 Verzekeringsklant
      1.1.2.2.5 Voertuig
      1.1.2.2.6 Resultaat
    1.1.2.3 Nieuwe Voertuigkaart
      1.1.2.3.1 Hoofding
      1.1.2.3.2 Voertuiginformatie
      1.1.2.3.3 Extra informatie
      1.1.2.3.4 Open orders
      1.1.2.3.5 Voertuighistoriek
      1.1.2.3.6 Order historiek
      1.1.2.3.7 Facturen
      1.1.2.3.8 Campagnes
      1.1.2.3.9 Contracten
      1.1.2.3.10 Instructies
      1.1.2.3.11 Opties
      1.1.2.3.12 Klanten
      1.1.2.3.13 Opmerkingen
      1.1.2.3.14 Knoppen
    1.1.2.4 Nieuwe Leverancierskaart
      1.1.2.4.1 Hoofding
      1.1.2.4.2 Leveranciersinformatie
      1.1.2.4.3 Extra Informatie
      1.1.2.4.4 Order- en Factuurinformatie
      1.1.2.4.5 Merken
      1.1.2.4.6 Order type
      1.1.2.4.7 Dealernr.
      1.1.2.4.8 Financieel
      1.1.2.4.9 Knoppen
    1.1.2.5 Nieuwe Prospectkaart
      1.1.2.5.1 Hoofding
      1.1.2.5.2 Prospectinformatie
      1.1.2.5.3 Knoppen
    1.1.2.6 Navigeren door hoofdmenu opent niet meer automatisch de IT-portal/email venster
    1.1.2.7 Openen van IT-portal en Email indien ingevuld
1.2 Receptie
1.3 Magazijn
  1.3.1 Nieuwe functionaliteit
    1.3.1.1 Verkopen koppelen aan ontvangsten
    1.3.1.2 Wisselstukken aangekocht maar nog steeds in voorraad
    1.3.1.3 Verkoopactie voor Transport
  1.3.2 Aangepaste functionaliteit
    1.3.2.1 Nieuwe wisselstukfiche
      1.3.2.1.1 Hoofding
      1.3.2.1.2 Wisselstukinformatie
      1.3.2.1.3 Extra informatie
      1.3.2.1.4 Wisselstuklocatie
      1.3.2.1.5 Prijzen
      1.3.2.1.6 Vertalingen
      1.3.2.1.7 Opmerkingen
      1.3.2.1.8 Voorraad
      1.3.2.1.9 Knoppen
    1.3.2.2 Opnieuw 2 types bij het doorsturen van de volledige voorraad naar SRD
1.4 Werkplaats
  1.4.1 Nieuwe functionaliteit
    1.4.1.1 EU-SERV toevoegen op klantenkaart en gebruiken op werkplaatsorder
  1.4.2 Aangepaste functionaliteit
    1.4.2.1 Bij het verwijderen van werkplaatslijnen gebeurt een archivering
  1.4.3 Oplossingen van fouten
    1.4.3.1 Veld Bedrag op Werkplaatsoffertes is nu wel ingevuld
    1.4.3.2 Fout bij import van KSD
1.5 Tijdsbeheer
  1.5.1 Aangepaste functionaliteit
    1.5.1.1 Overzicht banden in Tijdsregistratie venster
1.6 Voertuigadministratie
  1.6.1 Nieuwe functionaliteit
    1.6.1.1 Aflevering van wagens
  1.6.2 Aangepaste functionaliteit
    1.6.2.1 Aanpassingen Verkoopfiche (Verkoopanalyse)
      1.6.2.1.1 Info venster in tabblad Voorcalculatie
      1.6.2.1.2 Aanpassingen inboeken aankoopcreditnota’s voor ACO tussenkomst
  1.6.3 Oplossingen van fouten
    1.6.3.1 Bijkomende korting lijnen SA3 in Verkoopfiche
1.7 Sales
  1.7.1 Nieuwe functionaliteit
    1.7.1.1 Nieuwe kolom Documentdatum bij overzicht verkooporders
1.8 CRM verantwoordelijke
  1.8.1 Aangepaste functionaliteit
    1.8.1.1 Nieuwe agenda voor verkopers
      1.8.1.1.1 Kalender
      1.8.1.1.2 Knoppen
      1.8.1.1.3 Selectievelden
      1.8.1.1.4 Activiteiten
      1.8.1.1.5 Parameters
    1.8.1.2 Vinkjes Nooit SMS en Nooit Email automatisch uitvinken bij niet aanvinken Wenst
                geen nieuws te ontvangen in Mobility Card
    1.8.1.3 Campagnes - Afsluiten van activiteiten aangemaakt op een bepaalde dag
    1.8.1.4 Aantal activiteiten toegevoegd in Campagne venster
    1.8.1.5 Extra kolommen in export van klantengegevens bij campagnes
    1.8.1.6 Mogelijkheid om campagnes te filteren in de CRM Campagne lijst
1.9 IT-verantwoordelijke concessiehouder
  1.9.1 Nieuwe functionaliteit
    1.9.1.1 Database cleanup procedure

 

1.1 Algemeen

1.1.1 Nieuwe functionaliteit

1.1.1.1 Export naar Excel/Word via Navision 2009 knoppen

Vanaf nu is het mogelijk om de belangrijkste kaarten en overzichtslijsten (F5) rechtstreeks te exporteren naar Excel of Word.

Bovenaan rechts in het Navision 2009 venster heeft u 2 knoppen waarmee u gegevens kan exporteren naar Word en Excel.

Als u bijvoorbeeld een prospectlijst geselecteerd heeft en u drukt op de knop Export naar Excel, dan krijgt u volgende lijst in Excel te zien.

 

1.1.2 Aangepaste functionaliteit

1.1.2.1 Nieuwe Klantenkaart

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.
Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Klanten.
Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Klanten.
Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Klanten.
Ga naar Diversen - Filiaaltransacties - Klanten.
Ga naar Overzicht - Klanten en selecteer een klant uit de lijst.
De nieuwe Klantenkaart verschijnt.

In de Klantenkaart zijn nieuwe velden en knoppen toegevoegd en verschillende aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.1.2.1.1 Hoofding

In de hoofding kan men volgende informatie vinden:

 • Een foto van de klant.  Indien men op deze foto klikt opent een groter scherm waar men de mogelijkheid heeft om een afbeelding te importeren, te exporteren of te verwijderen.
 • De Titel code van de klant. In dit geval is dit MEVR.
 • De Naam en Voornaam van de klant gescheiden door een spatie.

 

1.1.2.1.2 Klanteninformatie

Dit gedeelte bevat de klanteninformatie die in de vorige versies beschikbaar was in de
klantenkaart. Hier en daar zijn wel een paar wijzigingen aangebracht:

Tabblad Algemeen

 • In het tabblad Algemeen zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • De foto is verwijderd uit dit tabblad en in de hoofding geplaatst.
 • Naast de Opmerkingen knoppen is een knop voorzien waarmee men de identiteitskaart kan inlezen via de E-ID kaartlezer: . Door op deze knop te drukken wordt de identiteitskaart ingelezen.
 • Contactpersoon: Dit veld is onder het veld Naam 2 geplaatst.
 • Taal: Dit veld is verplaatst van tabblad Buitenlandse handel naar dit tabblad onder het veld Land.
 • Geblokkeerd: Dit veld is onder het veld Taal geplaatst. Onder dit veld staat het veld Reden van blokkering. Dit veld is enkel zichtbaar als de checkbox Geblokkeerd is aangevinkt. In dit veld kan men een reden kiezen uit een lijst door op het pijltje te klikken. (Men kan deze redencodes instellen via Financieel - Financieel Instellingen - Volgcodes - Redencodes).
 • Verkoper: Dit veld is onder het veld Zoeknaam geplaatst.
 • Klant type: Dit veld is onder het veld Verkoper geplaatst.
 • Klantgroepcode: Dit veld is onder het veld Klant type geplaatst.
 • De velden Niet BTW-plichtig, BTW-nummer en bijhorende adres velden en Ondernemingsnr. zijn verplaatst van het tabblad Buitenlandse handel naar dit tabblad onder het veld Klantgroepcode.
 • Verkoop (LV): Dit veld is onder het veld Ondernemingsnr. geplaatst.
 • Kredietlimiet (LV): Dit veld is onder het veld Verkoop (LV) geplaatst.
 • Het veld Aanspreekcode brief is verwijderd.
 • Het veld Saldo (LV) is verwijderd uit dit tabblad en onderaan het venster in het gedeelte Financieel geplaatst.
 • Het veld Aantal documenten is verwijderd uit dit tabblad en op het tabblad Extra geplaatst.

De velden Nr, Titel code, Voornaam, Familienaam, Straat, Nr., Bus, Postcode en Plaats staan in het vet. Op deze manier zijn de adresgegevens direct duidelijk.

Tabblad Facturering

In het tabblad Facturering zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het veld Leveringsvoorwaarden is verwijderd.
 • Het veld Expediteur is verwijderd.
 • Het veld Reserveren is verwijderd.
 • Het veld Intercompany is verwijderd.
 • Het veld Use Inventory Buffer is verwijderd.
 • Het veld Document Transfer Method is verwijderd.
 • BTW-bedrijfsboekingsgroep: Bij particuliere EU klanten moet dit veld de waarde EU bevatten.
  Bij EU klanten (bedrijven) moet dit veld de waarde EU bevatten.
 • BTW-bedrijfsboekingsgroep Service: Bij particuliere EU klanten moet dit veld de waarde EU bevatten.
  Bij EU klanten (bedrijven) moet dit veld de waarde EU-SERV bevatten.
  Bij BE klanten waarvan de BTW-bedrijfsboekingsgroep = BE-I moet dit veld ook de waarde BE-I bevatten.

Tabblad Buitenlandse handel

Het tabblad Buitenlandse handel is verwijderd. De velden die op dit tabblad beschikbaar waren zijn in andere tabbladen overgenomen.

Tabblad Extra

Dit tabblad is toegevoegd.

In dit tabblad zijn volgende velden toegevoegd:

 • Valutacode: Dit veld is verplaatst van het tabblad Buitenlandse handel naar het tabblad Extra.
 • Contactpersoon atelier: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Aantal documenten: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Aangemaakt op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Gewijzigd op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.

1.1.2.1.3 Extra Informatie

Dit gedeelte bevat Extra Informatie gelinkt aan de betreffende klant die men kan openen door op de link te klikken:

 • Bankrekeningen: Als men hierop klikt opent het Bankrekeningen venster of indien er meer dan één bankrekening beschikbaar is opent er een lijst met bankrekeningen.
  Tussen de haakjes kan men zien hoeveel bankrekeningen er aan de klant gelinkt zijn.
 • Adreshistoriek: Als men hierop klikt opent men een lijst met de Adreshistoriek. Deze lijst bevat een historiek van alle wijzigingen die gebeurd zijn aan de Klantenfiche. Per wijziging werd een lijn toegevoegd in deze lijst.
 • Afleveradres: Als men hierop klikt opent het Afleveradres venster of indien er meer dan één afleveradres beschikbaar is opent er een lijst met afleveradressen.  Posten: Dit is een link naar een lijst met de Klantenposten. Deze lijst bevat alle klantenposten van de betreffende klant. Tussen de haakjes kan men zien hoeveel klantenposten er aan de klant gelinkt zijn.
 • Documenten: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Documenten die gelinkt zijn aan de betreffende klant.
 • Geboekte creditnota's: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Geboekte creditnota's die gelinkt zijn aan de betreffende klant. Tussen de haakjes kan men zien hoeveel geboekte creditnota's er aan de klant gelinkt zijn.
 • Geboekte facturen: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Geboekte facturen die gelinkt zijn aan de betreffende klant. Tussen de haakjes kan men zien hoeveel geboekte facturen er aan de klant gelinkt zijn.
 • SMS: Als men hierop klikt heeft men de mogelijkheid om een lijst te openen met de Verstuurde SMS'en of de Ontvangen SMS'en van de betreffende klant. 
 • Mobility Card: Als men hierop klikt opent men een lijst met de Mobility Cards die gelinkt zijn aan de betreffende klant.

1.1.2.1.4 Voertuiginformatie

Dit gedeelte bevat alle voertuiginformatie gelinkt aan de betreffende klant.

Het Voertuigen tabblad bevat de voertuigen waarvan de klant de bestuurder is. In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Nummerplaat Chassisnr.
 • Model
 • Model nr.
 • Merk code
 • Kilometerstand
 • Productiejaar

In het Voertuigen tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar volgende voertuiginformatie:

 • Voertuigkaart: Als men hierop klikt opent men de Voertuigkaart van het geselecteerde voertuig in de voertuigen tabel.
 •  Voertuigposten: Als men hierop klikt opent men de lijst met Voertuigposten gelinkt aan het geselecteerde voertuig in de voertuigen tabel.
 •  Voertuigopmerkingen: Als men hierop klikt opent men de lijst met Opmerkingen gelinkt aan het geselecteerde voertuig in de voertuigen tabel.

1.1.2.1.5 Order- en Offerteinformatie

Dit gedeelte bevat alle order- en offerteinformatie gelinkt aan de betreffende klant. Deze informatie is opgedeeld in verschillende tabbladen.

De tabbladen Werkplaatsorders, Werkplaatsoffertes, Wisselstukorders, Wisselstukoffertes, Voertuigorders en Voertuigoffertes bevatten volgende gegevens:

 • Opgesteld op: Datum waarop het order of de offerte werd opgesteld.
 • Nr.: Het identificatienummer van het order of de offerte.
 • Chassisnr.: Het chassisnummer van het voertuig waarvoor het order of de offerte werd opgesteld.
 • Kilometerstand: De kilometerstand van het voertuig waarvoor het order of de offerte werd opgesteld.
 • Bedrag: Het bedrag exclusief BTW van het order of de offerte.
 • Bedrag inclusief BTW: Het bedrag inclusief BTW van het order of de offerte.

In deze tabbladen heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:  

Kaart: Als men hierop klikt opent men de Werkplaatsorder kaart, Werkplaatsofferte kaart, Wisselstukorder kaart, Wisselstukofferte kaart, Voertuigorder kaart of Voertuigofferte kaart.
Het tabblad Werkplaatsorders bevat de open werkplaatsorders die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

Het tabblad Werkplaatsoffertes bevat de open werkplaatsoffertes die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

Het tabblad Wisselstukorders bevat de open wisselstukorders die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

Het tabblad Wisselstukoffertes bevat de open wisselstukoffertes die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

Het tabblad Voertuigorders bevat de open voertuigorders die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

Het tabblad Voertuigoffertes bevat de open voertuigoffertes die aangemaakt zijn voor de betreffende klant.

 

1.1.2.1.6 Instructies

Dit gedeelte bevat de instructies. Deze instructies kunnen manueel worden ingegeven. Elke keer een order wordt aangemaakt wordt voor deze klant deze instructie automatisch op het order geplaatst.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Instructienr.: Nummer van de instructie.
 • Merk code: Het betreffende merk.
 • Instructie: Omschrijving van de instructie.
 • Duration: Duur van de instructie.

 

1.1.2.1.7 Opmerkingen

Dit gedeelte bevat de Opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen worden ingegeven via de Opmerkingen knop bovenaan het venster, maar ook rechtstreeks in deze tabel.

Dit zijn de opmerkingen die weergegeven worden bij het aanmaken van een werkplaats order.

 

1.1.2.1.8 Financieel

Dit gedeelte bevat informatie over het openstaand saldo van de geselecteerde klant:

 • Niet vervallen: Het openstaand saldo dat nog niet vervallen is.
 • 0-30 dagen: Het saldo dat tussen 0 en 30 dagen openstaat.
 • 31-60 dagen: Het saldo dat tussen 31 en 60 dagen openstaat.
 • 61-90 dagen: Het saldo dat tussen 61 en 90 dagen openstaat.
 • > 90 dagen:Het saldo dat meer dan 90 dagen openstaat.
 • Totaal: Het totaal openstaand saldo

 

1.1.2.1.9 Knoppen

Volgende aanpassingen zijn gebeurd in het menu Klant:

 • Nieuw: Deze functie is toegevoegd. Als men hierop klikt kan men een nieuwe klantenkaart aanmaken adhv een wizard.
 • Posten: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Bankrekeningen: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Afleveradressen: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Prospectkaart: Deze functie is toegevoegd. Als men hierop klikt opent men de gelinkte prospectkaart.
 • Statistiek: Deze functie is verwijderd.
 • Statistiek per valuta: Deze functie is verwijderd.
 • Boekingsstatistiek: Deze functie is verwijderd.
 • Voertuigen: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het tabblad Voertuigen.
 • Opmerkingen: Deze functie is verwijderd. De Opmerkingen kunnen geraadpleegd worden via de knop Opmerkingen naast het veld Nr..
 • Klantinstructies: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het tabblad Instructies
 • Verstuurde SMS'en: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Ontvangen SMS'en: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Telephony Entries: Deze functie is verwijderd.
 • Mobility Cards: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.

De knoppen Functies en Verkoop zijn verwijderd.

1.1.2.2 Wizard aanmaken nieuwe klant

Om een nieuwe klant aan te maken via de wizard kiest men Klant - Nieuw of F3.
Volgend venster verschijnt.

In dit venster heeft men de mogelijkheid om een nieuwe Klant aan te maken en een Voertuig aan deze klant te linken. Men kan ook een Bedrijf, Facturatieklant en Verzekeringsklant linken aan het voertuig door de betreffende vinkjes in de linker kolom aan te vinken. De verschillende vensters die hiervoor voorzien zijn worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.1.2.2.1 Klant

Op het eerste venster kan men een klant aanmaken.

Men heeft de mogelijkheid om de velden manueel in te vullen, maar men kan ook de gegevens van de klant inlezen door de E-ID kaartlezer te gebruiken en op volgende knop te klikken: .

Volgende velden zijn toegevoegd in dit venster:

 • Titel code
 • Familienaam Bij het invullen van dit veld wordt er een check uitgevoerd die nagaat of een gelijkaardige familienaam al bestaat in de database. Zoja, dan wordt er een lijst weergegeven met gelijkaardige klanten. De gebruiker kan dan uit deze lijst een klant kiezen of kiezen om toch een nieuwe aan te maken.
 • Voornaam
 • Naam 2
 • Straat Nr.
 • Bus
 • Adres 2
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BTW-nummer
 • Telefoon (Privé)
 • GSM (Privé)
 • E-mail (Privé)
 • Fax (Privé)
 • Telefoon (Bedrijf)
 • GSM (Bedrijf)
 • E-mail (Bedrijf)
 • Fax (Bedrijf)
 • Klantgroepcode: De standaard waarde van dit veld is PRIVATE.
 • Bedrijfsboekingsgroep: De standaard waarde van dit veld is BE.
 • Klantboekingsgroep: De standaard waarde van dit veld is CUST.
 • Wisselstuk verkoop prijsgroep: De standaard waarde van dit veld is CUST.

Naast sommige velden is volgend icoontje geplaatst: . Dit wil zeggen dat het aanbevolen is om dit veld in te vullen.

Om door te gaan naar het volgende venster drukt men op de knop Volgende >.

1.1.2.2.2 Bedrijf

Op voorwaarde dat het vinkje Bedrijf in de eerste kolom is aangevinkt verschijnt volgend venster.

In dit venster kan men een bedrijf aanmaken dat gelinkt zal zijn aan het voertuig dat we straks zullen aanmaken.

 

 • Titel code
 • Familienaam: Bij het invullen van dit veld wordt er een check uitgevoerd die nagaat of een gelijkaardige familienaam al bestaat in de database. Zoja, dan wordt er een lijst weergegeven met gelijkaardige klanten. De gebruiker kan dan uit deze lijst een klant kiezen of kiezen om toch een nieuwe aan te maken.
 • Voornaam
 • Naam 2
 • Straat Nr.
 • Bus
 • Adres 2
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BTW-nummer
 • Telefoon (Privé)
 • GSM (Privé)
 • E-mail (Privé)
 • Fax (Privé)
 • Telefoon (Bedrijf)
 • GSM (Bedrijf)
 • E-mail (Bedrijf)
 • Fax (Bedrijf)
 • Klantgroepcode: De standaard waarde van dit veld is PRIVATE.
 • Bedrijfsboekingsgroep
 • Klantboekingsgroep
 • Wisselstuk verkoop prijsgroep

Naast sommige velden is volgend icoontje geplaatst: . Dit wil zeggen dat het aanbevolen is om dit veld in te vullen.

Om door te gaan naar het volgende venster drukt men op de knop Volgende >.

1.1.2.2.3 Facturatieklant

Op voorwaarde dat het vinkje Facturatieklant in de eerste kolom is aangevinkt verschijnt volgend venster.

In dit venster kan men een facturatieklant aanmaken die gelinkt zal zijn aan het voertuig dat we straks zullen aanmaken.

Volgende velden zijn toegevoegd in dit venster:

 • Titel code
 • Familienaam: Bij het invullen van dit veld wordt er een check uitgevoerd die nagaat of een gelijkaardige familienaam al bestaat in de database. Zoja, dan wordt er een lijst weergegeven met gelijkaardige klanten. De gebruiker kan dan uit deze lijst een klant kiezen of kiezen om toch een nieuwe aan te maken.
 • Voornaam
 • Naam 2
 • Straat Nr.
 • Bus
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BTW-nummer
 • Telefoon (Privé)
 • GSM (Privé)
 • E-mail (Privé)
 • Fax (Privé)
 • Telefoon (Bedrijf)
 • GSM (Bedrijf)
 • E-mail (Bedrijf)
 • Fax (Bedrijf)
 • Klantgroepcode: De standaard waarde van dit veld is PRIVATE.
 • Bedrijfsboekingsgroep
 • Klantboekingsgroep
 • Wisselstuk verkoop prijsgroep

Naast sommige velden is volgend icoontje geplaatst: . Dit wil zeggen dat het aanbevolen is om dit veld in te vullen.

Om door te gaan naar het volgende venster drukt men op de knop Volgende >.

1.1.2.2.4 Verzekeringsklant

Op voorwaarde dat het vinkje Verzekeringsklant in de eerste kolom is aangevinkt verschijnt volgend venster.

In dit venster kan men een verzekeringsklant aanmaken die gelinkt zal zijn aan het voertuig dat we straks zullen aanmaken.

 

 • Titel code
 • Familienaam: Bij het invullen van dit veld wordt er een check uitgevoerd die nagaat of een gelijkaardige familienaam al bestaat in de database. Zoja, dan wordt er een lijst weergegeven met gelijkaardige klanten. De gebruiker kan dan uit deze lijst een klant kiezen of kiezen om toch een nieuwe aan te maken.
 • Voornaam
 • Naam 2
 • Straat Nr.
 • Bus
 • Adres
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • BTW-nummer
 • Telefoon (Privé)
 • GSM (Privé)
 • E-mail (Privé)
 • Fax (Privé)
 • Telefoon (Bedrijf)
 • GSM (Bedrijf)
 • E-mail (Bedrijf)
 • Fax (Bedrijf)
 • Klantgroepcode: De standaard waarde van dit veld is PRIVATE.
 • Bedrijfsboekingsgroep
 • Klantboekingsgroep
 • Wisselstuk verkoop prijsgroep

Naast sommige velden is volgend icoontje geplaatst: . Dit wil zeggen dat het aanbevolen is om dit veld in te vullen.

Om door te gaan naar het volgende venster drukt men op de knop Volgende >.

1.1.2.2.5 Voertuig

Op voorwaarde dat het vinkje Voertuig in de eerste kolom is aangevinkt verschijnt volgend venster. (Standaard is dit vinkje aangevinkt)

In dit venster kan men het voertuig aanmaken.

Volgende velden zijn toegevoegd in dit venster:

 • Merk code
 • Chassisnr.
 • Nummerplaat
 • Model nr.
 • Soort
 • Kilometerstand Productiejaar Datum eerste inschr.
 • Productboekingsgroep
 • BTW-Productboekingsgroep
 • BTW-Bedr.-boekingsgrp. (Prijs)
 • Wisselstukboekingsgroep
 • Klant voertuig: Dit veld bevat het aantal klanten dat gelinkt is aan het bovenstaande voertuig.

Naast sommige velden is volgend icoontje geplaatst: . Dit wil zeggen dat het aanbevolen is om dit veld in te vullen.

1.1.2.2.6 Resultaat

In de Klantenkaart kan men zien dat de klant werd aangemaakt. Het voertuig dat we aangemaakt hebben werd gelinkt aan deze klant.

Als men de Voertuigkaart opent dan ziet men in het tabblad Klanten dat alle klanten die we aangemaakt hebben gelinkt werden aan dit voertuig.

Als men de Voertuigkaart opent dan ziet men in het tabblad Klanten dat alle klanten die we aangemaakt hebben gelinkt werden aan dit voertuig.

1.1.2.3 Nieuwe Voertuigkaart

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Voertuigen.
Ga naar Wagen Beheer - Voertuigen - Voertuigen.
Ga naar Wagen Beheer - Aankopen voertuigen - Voertuigen.
Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Voertuigen.
Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Voertuigen.
Ga naar Overzicht - Voertuigen en selecteer een voertuig uit de lijst.

De nieuwe Voertuigkaart verschijnt.

In de Voertuigkaart zijn nieuwe velden en knoppen toegevoegd en verschillende aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.1.2.3.1 Hoofding

In de hoofding kan men volgende informatie vinden:

 • Het Merk van het voertuig.
 • Het Model van het voertuig.
 • De Nummerplaat van het voertuig.
 • De Naam en Voornaam van de bestuurder.

Indien het om een auto gaat wordt volgend icoontje getoond.

Indien het om een moto gaat wordt volgend icoontje getoond.

1.1.2.3.2 Voertuiginformatie

Dit gedeelte bevat de voertuiginformatie die in de vorige versies beschikbaar was in de voertuigkaart.

Tabblad Banden

In het tabblad Banden zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Bovenaan zijn 2 radio buttons toegevoegd waarin men het verschil kan zien tussen de zomerbanden en de winterbanden.
  Als men Zomer aanduidt dan kan men in de onderstaande velden de gegevens van de zomerbanden ingeven/bekijken. Als men Winter aanduidt dan kan men in de onderstaande velden de gegevens van de winterbanden ingeven/bekijken.       
 • Naast de radio buttons is een veld voorzien waarin men het chassisnummer kan zien.
 • Type Banden: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de banden kiezen door op het pijltje te klikken. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)
 • Type Velg: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de velgen ingeven. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)      
 • Status Velgen: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de status van de velgen ingeven. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)    
 • Profieldiepte L/R: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de profieldiepte van de banden vooraan ingeven.
 • Profieldiepte achter L/R: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de profieldiepte van de banden achteraan ingeven.
 • Banden per as: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat er een onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan.
 • Type Achterbanden: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de banden achteraan kiezen door op het pijltje te klikken. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 • Type Velgen achteraan: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de velgen achteraan ingeven. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 •  Status Velgen achteraan: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de status van de velgen achteraan ingeven. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 • Locatie: Dit veld bevat de locatie van de banden.
 • Datum Stockage: Dit veld bevat de datum waarop de banden in stockage gekomen zijn.
 • Banden opmerkingen: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men opmerkingen ingeven over de banden.
 • Banden in Stock: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze banden momenteel gestockeerd zijn binnen de concessie.
 • Inclusief Velgen: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze velgen momenteel gestockeerd zijn binnen de concessie.
 • Run Flats: Dit veld is toegevoegd. Indien in de veld een vinkje staat wil dit zeggen dat het Run Flat banden zijn.
 • Tire Hotel: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze banden door een externe firma worden bijgehouden in een Tire Hotel.

1.1.2.3.3 Extra informatie

Dit gedeelte bevat Extra Informatie gelinkt aan het betreffende voertuig die men kan openen door op de link te klikken:

 • Posten: Als men hierop klikt opent men een lijst met de Voertuigposten die gelinkt zijn aan het betreffende voertuig.
 • Documenten: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Documenten die gelinkt zijn aan het betreffende voertuig.
 • Mobility Cards: Als men hierop klikt opent men een lijst met de Mobility Cards die gelinkt zijn aan het betreffende voertuig.
 • Verkoopfiche: Als men hierop klikt opent men de Voertuigfiche die gelinkt is aan het betreffende voertuig.

1.1.2.3.4 Open orders

Dit tabblad bevat alle openstaande werkplaatsoffertes en werkplaatsorders voor het betreffende voertuig die nog niet geboekt zijn.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Opgesteld op: Datum waarop het order werd opgesteld.
 • Nr.: Het identificatienummer van het order.
 • Chassisnr.: Het chassisnummer van het voertuig waarvoor het order werd opgesteld.
 • Kilometerstand: De kilometerstand van het voertuig waarvoor het order werd opgesteld.
 • Bedrag: Het bedrag exclusief BTW van het order.
 • Bedrag inclusief BTW: Het bedrag inclusief BTW van het order.

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:

 • Kaart: Als men hierop klikt opent men de Werkplaatsorder kaart.

1.1.2.3.5 Voertuighistoriek

Dit tabblad bevat alle facturen, creditnota's en interne facturen (werkplaatsbeheer en verkopen voertuigen) gelinkt aan het voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Type: Het type van de factuur (Credit nota, Factuur of Interne factuur).
 • No.: Het factuurnummer.
 • Boekingsdatum Korte beschrijving 1 Klantnr.
 • Facturatieklant
 • Kilometerstand
 • Bedrag incl. BTW
 • Intern document
 • Locatie
 • Korte beschrijving 2

 1.1.2.3.6 Order historiek

Dit tabblad bevat alle facturen, creditnota's en interne facturen (werkplaatsbeheer en verkopen voertuigen) gelinkt aan het voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Type: Het type van de factuur (Credit nota, Factuur of Interne factuur).
 • No.: Het factuurnummer.
 • Boekingsdatum Korte beschrijving 1 Klantnr.
 • Facturatieklant
 • Kilometerstand
 • Bedrag incl. BTW
 • Intern document
 • Locatie
 • Korte beschrijving 2

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:
Kaart: Als men hierop klikt opent men de Gearchiveerde werkplaatsorder kaart.

1.1.2.3.7 Facturen

Dit tabblad bevat alle facturen van zowel voertuigen als de werkplaats gelinkt aan het voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Nr.: Het factuurnummer.
 • Opgesteld op: De datum waarop de factuur werd opgesteld.
 • Boekingsdatum: De boekingsdatum.
 • Omschrijving: De omschrijving.
 • Bedrag: Het bedrag exclusief BTW.
 • Bedrag inclusief BTW: Het bedrag inclusief BTW.

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:
Kaart: Als men hierop klikt opent men de Geboekte verkoopfactuur kaart.

1.1.2.3.8 Campagnes

Dit tabblad bevat alle technische campagnes beschikbaar voor dit voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Werkplaatscampagnenr.: Nummer van de werkplaatscampagne.
 • Campagne beschrijving: Omschrijving van de werkplaatscampagne.
 • Afgesloten
 • Werkplaatsorder: Order nummer van het werkplaatsorder.

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:
Kaart
: Als men hierop klikt opent men de Werkplaatscampagne kaart.

1.1.2.3.9 Contracten

Dit tabblad bevat alle onderhoudscontracten gelinkt aan dit voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • VIN: Het chassisnummer van het voertuig waarvoor dit contract geldt.
 • Type: Het type van het contract.
 • Start datum: De start datum van het contract.
 • End datum: De einddatum van het contract.
 • Kilometerstand
 • Nummerplaat
 • Datum eerste inschr. Totaal maanden
 • Voertuigomschrijving

1.1.2.3.10 Instructies

Dit gedeelte bevat de instructies. Deze instructies kunnen manueel worden ingegeven. Elke keer een order wordt aangemaakt voor deze wagen wordt deze instructie automatisch op het order geplaatst.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Instructienr.
 • Merk code
 • Instructie
 • Duur

1.1.2.3.11 Opties

Dit tabblad bevat alle opties beschikbaar voor dit voertuig.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Optiecode: De code van de optie.
 • Interne code: De interne code van de optie.
 • Optie type
 • Korte omschrijving
 • Omschrijving
 • Omschrijving 2
 • Serie optie: Aanduiding of het gaat om een serie optie.
 • Inbouwdatum: De datum waarop de optie is ingebouwd.
 • Soort: Het soort van de optie.
 • Aantal: Het aantal opties.

1.1.2.3.12 Klanten

Dit tabblad bevat alle klanten gelinkt aan dit voertuig. Dit gaat om de gebruiker, leasing, facturatieklant, ....

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Soort: Het soort klant (gebruiker, leasing, facturatieklant, ...)
 • Klantnr.: Het klantnummer.
 • Naam: De naam van de klant.

1.1.2.3.13 Opmerkingen

Dit gedeelte bevat de Opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen worden ingegeven via de Opmerkingen knop bovenaan het venster, maar ook rechtstreeks in deze tabel.

Dit zijn de opmerkingen die weergegeven worden bij het aanmaken van een werkplaats order.

1.1.2.3.14 Knoppen

Volgende aanpassingen zijn gebeurd in het menu Voertuig:

 • Statistiek: Deze functie is verwijderd.
 • Opmerkingen: Deze functie is verwijderd. De Opmerkingen kunnen geraadpleegd worden via de knop Opmerkingen naast het veld Nr. en in het tabblad Opmerkingen.
 • Afbeelding: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • Voertuigafspraken: Deze functie is verwijderd.
 • Klanten: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het tabblad Klanten.
 • Diagnostische motorgegevens: Deze functie is verwijderd.
 • Uitgevoerde werkplaatsacties: Deze functie is verwijderd.
 • Financiering klant: Deze functie is verwijderd.
 • Verzekering voertuig: Deze functie is verwijderd.
 • Werkplaatscampagnes: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het tabblad Campagnes.
 • Voertuiginstructies: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het tabblad Instructies.
 • Link naar voertuigevaluatie systemen: Deze functie is verwijderd.
 • Additional Data - Used Car Mgmt.: Deze functie is verwijderd.
 • Toon locaties: Deze functie is verwijderd.
 • Reminder: Deze functie is verwijderd.
 • MIS Remarks: Deze functie is verwijderd.
 • Print Barcode voor Elec. Archief: Deze functie is toegevoegd.

De knoppen Inkoop en Verkoop zijn verwijderd.

1.1.2.4 Nieuwe Leverancierskaart

In de Leverancierskaart zijn nieuwe velden en knoppen toegevoegd en verschillende aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.1.2.4.1 Hoofding

In de hoofding kan men volgende informatie vinden:

 • De titel code van de leverancier. In dit geval is dit BVBA.
 • De Naam van de leverancier.

1.1.2.4.2 Leveranciersinformatie

Dit gedeelte bevat de leveranciers informatie die in de vorige versies beschikbaar was in de leverancierskaart. Hier en daar zijn wel een paar kleine wijzigingen aangebracht:

Tabblad Algemeen

 

 • In het tabblad Algemeen zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:
 • Contactpersoon: Dit veld is onder het veld Naam 2 geplaatst.
 • Taal: Dit veld is verplaatst van tabblad Buitenlandse handel naar dit tabblad onder het veld Land.
 • Geblokkeerd: Dit veld is onder het veld Taal geplaatst. Onder dit veld staat het veld Reden van blokkering. Dit veld is enkel zichtbaar als de checkbox Geblokkeerd is aangevinkt. In dit veld kan men een reden kiezen uit een lijst door op het pijltje te klikken. (Men kan deze redencodes instellen via Financieel - Financieel Instellingen - Volgcodes - Redencodes).
 • Inkoper: Dit veld is onder het veld Zoeknaam geplaatst.
 • Leveranciers type: Dit veld is onder het veld Inkoper geplaatst.
 • Leveranciersgroep: Dit veld is onder het veld Leveranciers type geplaatst.
 • De velden Niet BTW-plichtig, BTW-nummer en bijhorende adres velden en Ondernemingsnr. zijn verplaatst van het tabblad Buitenlandse handel naar dit tabblad onder het veld Leveranciersgroep.
 • Inkoop (LV): Dit veld is onder het veld Saldo (LV) geplaatst.
 • Het veld Aanspreekcode brief is verwijderd.
 • Het veld Saldo (LV) is verwijderd uit dit tabblad en onderaan het venster in het gedeelte Financieel geplaatst.
 • Het veld Aantal documenten is verwijderd uit dit tabblad en in het tabblad Extra geplaatst.

De velden Nr, Titel code, Voornaam, Familienaam, Straat, Nr., Bus, Postcode en Plaats staan in het vet. Op deze manier zijn de adresgegevens direct duidelijk.

Tabblad Extra

In dit tabblad zijn volgende velden toegevoegd:

 • Valutacode: Dit veld is verplaatst van het tabblad Buitenlandse handel naar het tabblad Extra.
 • Instructie sleutel: Dit veld is verplaatst van het tabblad Buitenlandse handel naar het tabblad Extra.
 • Aantal documenten: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Gewijzigd op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.

1.1.2.4.3 Extra Informatie

Dit gedeelte bevat Extra Informatie gelinkt aan de betreffende leverancier die men kan openen door op de link te klikken:

 • Bankrekeningen: Als men hierop klikt opent het Bankrekeningen venster of indien er meer dan één bankrekening beschikbaar is opent er een lijst met bankrekeningen. Tussen de haakjes kan men zien hoeveel bankrekeningen er aan de leverancier gelinkt zijn.

 • Order adressen: Als men hierop klikt opent het Orderadres venster of indien er meer dan één orderadres beschikbaar is opent er een lijst met orderadressen.  
 • Posten: Dit is een link naar een lijst met de Leveranciersposten. Deze lijst bevat alle leveranciersposten van de betreffende leverancier. Tussen de haakjes kan men zien hoeveel leveranciersposten er aan de leverancier gelinkt zijn.

 • Documenten: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Documenten die gelinkt zijn aan de betreffende leverancier.

 • Inkoopontvangsten: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Geboekte inkoopontvangsten die gelinkt zijn aan de betreffende leverancier.

1.1.2.4.4 Order- en Factuurinformatie

Dit gedeelte bevat alle order- en factuurinformatie gelinkt aan de betreffende leverancier. Deze informatie is opgedeeld in 2 tabbladen.

Tabblad Open Orders

Het tabblad Open Orders bevat de open orders gelinkt aan de leverancier. In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Nr.: Het ordernummer.
 • Datum inkooporder: De datum van het inkooporder.
 • Boekingsdatum: De boekingsdatum.
 • Bedrag: Het bedrag exclusief BTW.
 • Bedrag inclusief BTW: Het bedrag inclusief BTW. Inkooporder type: Het type van het inkooporder.

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:  
Kaart
: Als men hierop klikt opent men de Inkooporder kaart.

Tabblad Facturen historiek

Het tabblad Facturen historiek bevat de geboekte inkoopfacturen gelinkt aan de leverancier.
In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Ordersoort: De soort van het order.
 • Nr.: Het nummer van het order.
 • Boekingsdatum: De boekingsdatum.
 • Omschrijving: De omschrijving.
 • Inkoopordernr.: Het inkoopordernummer.
 • Bedrag: Het bedrag exclusief BTW.
 • Bedrag inclusief BTW: Het bedrag inclusief BTW.

In dit tabblad heeft men de mogelijkheid om te navigeren naar de betreffende kaart:                    Kaart: Als men hierop klikt opent men de Geboekte inkoopfactuur kaart.

1.1.2.4.5 Merken

Het tabblad Merken bevat de leveranciersmerken gelinkt aan de leverancier.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Merk code
 • Partner code

1.1.2.4.6 Order type

Het tabblad Order type bevat de instellingen van de verschillende mogelijk manieren van bestellen per merk.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar: Inkooporder type

 • Minimum waarde Aankooporder
 • Levertermijn
 • Leveringsvoorwaarden
 • Expediteur
 • Uitwisselingsmethode
 • Merk
 • Verpakkinghoeveelheid respecteren
 • Verpakkingssoorten Afrondingspercentage

1.1.2.4.7 Dealernr.

Het tabblad Dealernr. bevat alle dealerinformatie zoals de concessie gekend is bij BMW.

 • Locatie Merk
 • Gebied Dealernr.
 • SA3 Dealernr.
 • PaSS Dealernr.
 • Interface code

1.1.2.4.8 Financieel

Dit gedeelte bevat informatie over het openstaand saldo van de geselecteerde leverancier:

 • Niet vervallen: Het openstaand saldo dat nog niet vervallen is.
 • 0-30 dagen: Het saldo dat tussen 0 en 30 dagen openstaat.
 • 31-60 dagen: Het saldo dat tussen 31 en 60 dagen openstaat.
 • 61-90 dagen: Het saldo dat tussen 61 en 90 dagen openstaat.
 • > 90 dagen:Het saldo dat meer dan 90 dagen openstaat.
 • Totaal: Het totaal openstaand saldo.

1.1.2.4.9 Knoppen

Volgende aanpassingen zijn gebeurd in het menu Leverancier:

 • Posten: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie. Opmerkingen: Deze functie is verwijderd. De opmerkingen kunnen geraadpleegd worden via de knop Opmerkingen naast het veld Nr..
 • Bankrekeningen: Deze functie is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.

1.1.2.5 Nieuwe Prospectkaart

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer.
Ga naar Relatiebeheer - CRM - Dossierbeheer.
De Agenda wordt geopend.
Druk op de knop Prospecten.

De nieuwe Prospectkaart verschijnt.

In de Prospectkaart zijn verschillende aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.1.2.5.1 Hoofding

In de hoofding kan men volgende informatie vinden:

 • Een foto van de prospect.  Indien men op deze foto klikt opent een groter scherm waar men de mogelijkheid heeft om een afbeelding te importeren, te exporteren of te verwijderen.
 • De Titel code van de prospect. In dit geval is dit MEVR.
 • De Naam en Voornaam van de prospect gescheiden door een spatie.

1.1.2.5.2 Prospectinformatie

Dit gedeelte bevat de prospectinformatie. Hier en daar zijn een paar kleine wijzigingen aangebracht:

Tabblad Prospect

In het tabblad Prospect zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De foto is verwijderd uit dit tabblad en in de hoofding geplaatst.
 • Naast de Opmerkingen knop is een knop voorzien waarmee men de identiteitskaart kan inlezen via de E-ID kaartlezer: . Door op deze knop te drukken wordt de identiteitskaart ingelezen.
 • Het veld Adres 2 is toegevoegd.
 • Het veld Taal is verplaatst van de 2e kolom naar de eerste kolom onder het veld Land.
 • Het veld Geblokkeerd is verplaatst van de 2e kolom naar de eerste kolom onder het veld E-mail (Privé). Onder dit veld staat het veld Reden van blokkering. Dit veld is enkel zichtbaar als de checkbox Geblokkeerd is aangevinkt. In dit veld kan men een reden kiezen uit een lijst door op het pijltje te klikken. (Men kan deze redencodes instellen via Financieel - Financieel - Instellingen - Volgcodes - Redencodes).
 • Verkoper: Dit veld is onder het veld Zoeknaam geplaatst.
 • Type prospect: Dit veld is onder het veld Verkoper geplaatst.
 • Klantgroepcode: Dit veld is onder het veld Type prospect geplaatst.
 • Aantal opmerkingen: Dit veld is onder het veld Verkoopsregio geplaatst.
 • Laatste activiteit: Dit veld is onder het veld Aantal opmerkingen geplaatst.
 • Volgende activiteit: Dit veld is onder het veld Laatste activiteit geplaatst.
 • De velden Niet BTW-plichtig, BTW-nummer en bijhorende adres velden en Ondernemingsnr. zijn verplaatst van de eerste kolom naar de 2e kolom onder het veld Is contactpersoon van.
 • Het veld Aangepast op is verwijderd uit dit tabblad en in het tabblad Extra geplaatst.
 • Het veld Aangemaakt op is verwijderd uit dit tabblad en in het tabblad Extra geplaatst.
 • Het veld Aangemaakt door is verwijderd uit dit tabblad en in het tabblad Extra geplaatst.
 • Het veld Fictief is verwijderd uit dit tabblad en in het tabblad Profielgegevens geplaatst.

De velden Nr, Titel code, Voornaam, Familienaam, Straat, Nr., Bus, Postcode en Plaats staan in het vet. Op deze manier zijn de adresgegevens direct duidelijk.

Tabblad Profielgegevens

In het tabblad Profielgegevens zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het veld Adres nr. is onder het veld Status geplaatst.
 • Het veld Locatie is onder het veld Adres nr. geplaatst.
 • Fictief: Dit veld is verplaatst van het tabblad Prospect naar het tabblad Profielfgegevens.

Tabblad Extra

Dit tabblad is toegevoegd.
In dit tabblad zijn volgende velden toegevoegd:

 • Aangepast op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Prospect naar het tabblad Extra.
 • Aangemaakt op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Prospect naar het tabblad Extra.
 • Aangemaakt door: Dit veld is verplaatst van het tabblad Prospect naar het tabblad Extra.

1.1.2.5.3 Knoppen

De knop Functies is verwijderd.

1.1.2.6 Navigeren door hoofdmenu opent niet meer automatisch de IT-portal/email venster

Als men via de pijltjes navigeerde door het hoofdmenu opende de IT-portal of het e-mail venster automatisch. Dit is niet meer het geval.

1.1.2.7 Openen van IT-portal en Email indien ingevuld

Als men klikte op de IT-portal link of de Email link onderaan in het hoofdmenu en de nodige instellingen waren niet gedaan voor deze links, kreeg men een lege browser of een  leeg email venster. Dit is nu niet meer het geval.

1.2 Receptie

1.3 Magazijn

1.3.1 Nieuwe functionaliteit

1.3.1.1 Verkopen koppelen aan ontvangsten

Ga naar Stock Beheer - Aankoop wisselstukken - Ontvangsten.
Het venster Ontvangst Leverancier opent.

In dit venster is in de header het veld Verkoop/Werkplaatslijnen toegevoegd. Dit veld geeft de gebruiker de mogelijkheid om ook verkopen (en werkplaatsorders) rechtstreeks te koppelen aan een ontvangstlijn. Zodoende kunnen ook verkoopgegevens bij het boeken automatisch bijgewerkt worden. De mogelijke waarden zijn:

 • Geen verkopen
 • Optioneel
 • Verplicht

Deze functionaliteit hoort bij het Reverse Logistics project en wordt uitgelegd in Juni.

In de tabel is een nieuwe kolom MAX toegevoegd. Deze kolom geeft aan wat het maximaal aantal is dat de gebruiker kan aangeven bij de ingave van een SA30 lijn, een inkooplijn of een verkooplijn. Het is louter een informatief veld.

1.3.1.2 Wisselstukken aangekocht maar nog steeds in voorraad

Ga naar Stock beheer - Wisselstukken - Periodieke activiteiten - Wisselstukken aangekocht maar nog steeds in voorraad. Volgend venster wordt geopend.

Dit venster toont alle wisselstukken die een fysieke voorraad hebben met daarbij nog wat extra informatie zoals Beschikbare voorraad, Alois code, Laatste aankoopdatum, Schapnummer, Verkoopdocumenten, Waarde,… enz.

Deze info kan u gebruiken om wisselstukken die de leeftijd van 45 dagen dreigen te benaderen nog op tijd terug te sturen naar BMW als bvb. de klant niet is komen opdagen voor zijn afspraak.

Dit venster kan ook gebruikt worden voor andere toepassingen zoals het berekenen van de totaal waarde van de voorraad voor bvb. Alois code ‘O/8’ wisselstukken.

Op elke lijn heeft u de mogelijkheid om zelf een opmerking in te vullen. Zodoende kan u zelf een systeem opzetten met filters op dat veld. Het veld Gecontroleerd is eveneens een wijzigbaar veld.

Beide velden worden telkens opnieuw overgenomen wanneer de gegevens worden aangepast aan de huidige situatie (Zie functie Functies - Gegevens aanpassen aan huidige situatie). Deze functie moet u telkens opstarten om de gegevens in het nieuwe venster te herladen. Bij een boeking van een inkoop- of verkoopdocument worden de gegevens in dit venster dus NIET automatisch aangepast.

U heeft verschillende mogelijkheden om filters te zetten op de gegevens (bovenaan in het midden) of om de sortering aan te passen (bovenaan links).

Aan de rechterzijde vindt u de totalen van de geselecteerde lijnen. Daarvoor moet u eerst wel op de knop Berekenen drukken.

De lijnen waarbij de Laatste aankoopdatum niet is ingevuld krijgen een leeftijd van ‘-1’ (achterstallige) dagen.

Zo kan u nog steeds die wisselstukken eruit halen die wel degelijk vandaag zijn aangekocht (van 0 tot 0 dagen).

1.3.1.3 Verkoopactie voor Transport

Naast de verkoopactie CAREPRODUCTS bestaat nu ook de verkoopactie TRANSPORT.

Indien men op een werkplaatsorder 2 wisselstukken plaatst die beschikbaar zijn in de lijst van wisselstukken gelinkt aan de verkoopactie TRANSPORT, dan kan men via Functies Controle verkoopacties automatisch een korting van 50% gegeven op het goedkoopste product.

Let op: Deze korting betreft een maximum korting van 125 € (incl. BTW). Indien de korting meer dan 125 € (incl. BTW) bedraagt, wordt een korting van 125 € (incl. BTW) gegeven.

Volgende melding verschijnt:

Indien men op de knop Yes klikt wordt de kortingslijn toegevoegd op het order.

1.3.2 Aangepaste functionaliteit

1.3.2.1 Nieuwe wisselstukfiche

 • Ga naar Stock Beheer - Wisselstukken - Wisselstukken.
 • Ga naar Stock Beheer - Aankoop wisselstukken - Wisselstukken.
 • Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Wisselstukken.
 • Ga naar Overzicht - Wisselstukken en selecteer een wisselstuk uit de lijst.

De nieuwe Wisselstukkaart verschijnt.

In de Wisselstukkaart zijn nieuwe velden en knoppen toegevoegd en verschillende aanpassingen aangebracht. Deze aanpassingen worden besproken in volgende hoofdstukken.

1.3.2.1.1 Hoofding

In de hoofding kan men volgende informatie vinden:

 • Het icoon dat beschrijft over welk soort wisselstuk het gaat.
 • De Code van het wisselstuk.  
 • De Naam van het wisselstuk.

Indien het om een wisselstuk van het type PARTS gaat wordt volgend icoontje getoond.

Indien het om een wisselstuk van het type LUBRICANTS gaat wordt volgend icoontje getoond.

Indien het om een wisselstuk van het type TIRES gaat wordt volgend icoontje getoond.

Indien het om een wisselstuk van het type FUELS gaat wordt volgend icoontje getoond.

1.3.2.1.2 Wisselstukinformatie

Dit gedeelte bevat de wisselstuk informatie die in de vorige versies beschikbaar was in de wisselstukkaart. Hier en daar zijn wel een paar kleine wijzigingen aangebracht:

Tabblad Algemeen

In het tabblad Algemeen zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het veld Stuklijst is verwijderd.
 • Het veld ALOIS wisselstuklocatie is toegevoegd onder het veld Schapnummer. Dit veld is verplaatst van het tabblad Bestelling naar dit tabblad.  Het veld Bevoorradingscode is toegevoegd onder het veld ALOIS wisselstuklocatie. Dit veld is verplaatst van het tabblad Bestelling naar dit tabblad.
 • Het veld Automatische tekstuitbreiding is verwijderd.
 • Omschrijving aanpassen bij update: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Het veld Alternatief wisselstuk is verplaatst naar de 2e kolom.
 • Het veld Tweedehands Stuk nr. is verplaatst naar de 2e kolom.
 • Het veld Tweedehands Voorraad is verplaatst naar de 2e kolom.
 • Het veld Geblokkeerd is verplaatst naar de 2e kolom.
 • Het veld Aantal in ongeboekte ontvangsten is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Aantal op inkoopvoorstel is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Voorraad is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Aantal in inkooporders is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Besteld aantal in order/factuur is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Geres. aantal in order/factuur is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Besteld aantal in werkplaatsorders is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Geres. aantal in werkplaatsorders is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Geres. aantal in werkplaatscreditnota's is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Besteld aantal in werkplaatscreditnota's is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Econ. Stock is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Beschikbaar is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.
 • Het veld Gewijzigd op is verplaatst naar het tabblad Extra.

De velden Nr, Omschrijving en Schapnummer staan in het vet. Op deze manier zijn deze belangrijke velden direct duidelijk.

In het tabblad Facturering zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het veld Deposit for Main Items is verwijderd.
 • Het veld Verzenden vereist is verwijderd.
 • Het veld Item Location Inventory is verplaatst naar het tabblad Wisselstuklocatie.

Het veld Eenheidsprijs staat in het vet. Op deze manier is dit belangrijke veld direct duidelijk.

Tabblad Bestelling

In het tabblad Bestelling zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

Het veld ALOIS wisselstuklocatie is verplaatst van dit tabblad naar het tabblad Algemeen.

Het veld Bevoorradingscode is verplaatst van dit tabblad naar het tabblad Algemeen.

Het veld Aangemaakt op is verplaatst van dit tabblad naar het tabblad Extra.

Het veld DMDC Aantal is verplaatst naar het gedeelde Voorraad. Het veld Beschikbaar in andere bedrijven is verplaatst naar het gedeelde Voorraad.

Tabblad Buitenlandse handel

In het tabblad Buitenlandse handel zijn geen wijzigingen doorgevoerd.

Tabblad Rapportage

In het tabblad Rapportage zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

In dit tabblad ziet men per maand een overzicht van de verkopen van dit wisselstuk in de afgelopen 2 jaar.

Tabblad Extra

Dit tabblad is toegevoegd.

In dit tabblad zijn volgende velden toegevoegd:

 • Omschrijving aanpassen bij update: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Gewijzigd op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar het tabblad Extra.
 • Aangemaakt op: Dit veld is verplaatst van het tabblad Bestelling naar het tabblad Extra.
 • Laatste master update: Dit veld is toegevoegd. Dit veld bevat de datum waarop de laatste keer een update gebeurd is aan de master prijzen.
 • Het veld Laatste verkoop is toegevoegd. Dit veld bevat de datum waarop het wisselstuk voor de laatste maal verkocht werd.
 • Het veld Gemiddeld verbruik (jaar) is toegevoegd. Dit veld bevat het gemiddeld verbruik per jaar van het wisselstuk.

1.3.2.1.3 Extra informatie

Dit gedeelte bevat Extra Informatie gelinkt aan het betreffende wisselstuk die men kan openen door op de link te klikken:

 • Wisselstukeenheden: Dit is een link naar een lijst met de Wisselstukeenheden.
  Deze lijst bevat alle wisselstukeenheden van het betreffende wisselstuk.
 • Statistieken: Als men hierop klikt opent het Wisselstukstatistiek venster.
 • Statistieken posten: Als men hierop klikt opent het Wisselstukpostenstatistiek venster.
 • Omzet: Als men hierop klikt opent het Wisselstukomzet venster.
 • Wisselstukposten: Dit is een link naar een lijst met de Wisselstukposten. Deze lijst bevat alle wisselstukposten van het betreffende wisselstuk.
 •  Documenten: Als men hierop klikt opent men een lijst met alle Documenten die gelinkt zijn aan het betreffende wisselstuk.

1.3.2.1.4 Wisselstuklocatie

Het tabblad Wisselstuklocatie bevat de locatie van het wisselstuk + informatie over de voorraad.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Locatie
 • Schap
 • Minimale voorraad
 • Maximale voorraad
 • Bestelstatus

1.3.2.1.5 Prijzen

Dit gedeelte bevat de prijzeninformatie gelinkt aan het wisselstuk. Deze informatie is opgedeeld in 3 tabbladen.

Tabblad Verkoopsprijzen

Het tabblad Verkoopsprijzen bevat verkoopsprijzen van het wisselstuk afhankelijk van de Wisselstuk verkoop prijsgroep en het Merk. Deze prijzen kunnen aangepast worden via menu item Verkoop - Berekening verkoopprijs. In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Wisselstuk verkoop prijsgroep
 • Merk code
 • Inkooporder type
 • Artikelkortingsgroep
 • Van verkoopprijs
 • Valid-From Date
 • Prijsbasis wisselstuk
 • Wisselstuk prijscategorie
 • Prijs selectie
 • Toeslag %
 • Korting %

Tabblad Leveranciersprijzen

Het tabblad Leveranciersprijzen bevat de verschillende aankoopprijzen van het wisselstuk bij verschillende leveranciers. Deze prijzen kunnen aangepast worden via menu item Inkoop - Leveranciers. In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Leveranciersnr.
 • Eenheidscode
 • Inkooporder type
 • Begindatum
 • Valutacode
 • Directe kostprijs
 • Levertermijn
 • Wisselstuknummer leverancier
 • Manuele prijsberekening
 • Min. Packaging Qty (Base)
 • Bulk Pack Quantity (Base)
 • Eind datum

Tabblad Masterprijzen

 • Omschrijving
 • Wisselstukcategorie
 • Eenheidsprijs

1.3.2.1.6 Vertalingen

Het tabblad Vertalingen bevat de vertaling van het geselecteerde wisselstuk.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Taal
 • Omschrijving

1.3.2.1.7 Opmerkingen

Dit gedeelte bevat de Opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen worden ingegeven via de Opmerkingen knop bovenaan het venster, maar ook rechtstreeks in deze tabel.

Dit gedeelte bevat de Opmerkingen. Deze opmerkingen kunnen worden ingegeven via de Opmerkingen knop bovenaan het venster, maar ook rechtstreeks in deze tabel.

In de tabel zijn volgende gegevens zichtbaar:

 • Datum
 • Opmerking
 • User ID

1.3.2.1.8 Voorraad

Dit gedeelte bevat voorraadinformatie over het geselecteerde wisselstuk.

 • Voorraad: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • Beschikbaar: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • Economische stock: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # in DMDC: Dit veld is verplaatst van het tabblad Bestelling naar dit gedeelte.
 • Beschikb. in andere bedrijven: Dit veld is verplaatst van het tabblad Bestelling naar dit gedeelte.
 • # besteld in Order/factuur: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # geres. in Order/factuur: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 •  # besteld in Werkplaatsorders: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # geres. in Werkplaatsorders: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 •  # besteld in Werkplaatscreditnota's: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 •  # geres. in Werkplaatscreditnota's: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # in Inkooporders: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # op Inkoopvoorstel: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.
 • # in Ongeboekte ontvangsten: Dit veld is verplaatst van het tabblad Algemeen naar dit gedeelte.

1.3.2.1.9 Knoppen

Volgende aanpassingen zijn gebeurd in het menu Wisselstuk:

 • De functie Afbeelding is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie
 • De functie Eenheden is verplaatst van dit menu naar het gedeelte Extra informatie.
 • De functie Tekstuitbreiding is verwijderd.
 • De functie Stuklijst is verwijderd.


1.3.2.2 Opnieuw 2 types bij het doorsturen van de volledige voorraad naar SRD

Ga naar Diversen - Gegevensuitwisseling - Periodic activities - SRD - SRD Registers.
Ga naar Functions - Create SRD File Data.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster heeft men terug 2 types bij het doorsturen van de volledige voorraad naar SRD.

TA-AE (standaard): Wijzigingen basisgegevens.
TA-AM (openstaand aantal): Stockcorrecties.

1.4 Werkplaats

1.4.1 Nieuwe functionaliteit

1.4.1.1 EU-SERV toevoegen op klantenkaart en gebruiken op werkplaatsorder

Ga naar Financieel - Instellingen - Algemene Boekingsgroepen Bedrijfsboekingsgroepen.

Het veld Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep Service werd toegevoegd in de bedrijfsboekingsgroepen. Voor alle bedrijfsboekingsgroepen is de Standaard BTWbedrijfsboekingsgroep Service gelijk aan de Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep behalve voor EU. Hier is dit EU-SERV. De reden wordt u in onderstaand voorbeeld duidelijk.

Financieel - Klanten. Ga naar het tabblad Facturering.

Het nieuwe veld BTW-bedrijfsboekingsgroep Service in de klantenfiche wordt automatisch opgevuld met de Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep Service uit de bedrijfsboekingsgroepen.

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Offertes.
Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Orders Factuur.
Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Orders Creditnota.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Offertes.
Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Orders.
Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Facturen.
Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Creditnota's.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Offertes.
Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Orders.
Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Facturen.
Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Creditnota's.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

1.4.2 Aangepaste functionaliteit

1.4.2.1 Bij het verwijderen van werkplaatslijnen gebeurt een archivering

Ga naar Werkplaats Beheer - Periodieke activiteiten - Verwijderde lijnen werkplaatsorders.

In dit venster worden alle werkplaatslijnen bijgehouden die verwijderd werden en door wie.

Indien men bepaalde lijnen definitief wenst te verwijderen dan kan dit door een vinkje te zetten in de kolom Line checked en daarna op de knop Verwijderen... te klikken.

1.4.3 Oplossingen van fouten

1.4.3.1 Veld Bedrag op Werkplaatsoffertes is nu wel ingevuld

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer werkplaats - Offertes.

In dit venster werd de kolom Bedrag oorspronkelijk niet ingevuld bij de invoer van het wisselstuk. Dit is nu wel het geval.

1.4.3.2 Fout bij import van KSD

Bij de import van KSD werd de Eenheidsprijs niet ingelezen, dit is nu wel het geval.

1.5 Tijdsbeheer

1.5.1 Aangepaste functionaliteit

1.5.1.1 Overzicht banden in Tijdsregistratie venster

In het venster Overzicht banden zijn volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Bovenaan zijn 2 knoppen toegevoegd waarin men het verschil kan zien tussen de zomerbanden en de winterbanden.
 • Als men op Zomerbanden klikt dan kan men in de onderstaande velden de gegevens van de zomerbanden ingeven/bekijken. Zomerbanden staat aangeduid in het groen. Als op Winterbanden klikt dan kan men in de onderstaande velden de gegevens van de winterbanden ingeven/bekijken. Zomerbanden staat aangeduid in het groen.
 • Datum Stockage: Dit veld bevat de datum waarop de banden in stockage gekomen zijn. Via de knop Vandaag kan men deze datum aanpassen naar vandaag.
 • Locatie: Dit veld bevat de locatie van de banden. Via de knop Reset kan men dit veld leegmaken.
 • Type Banden: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de banden kiezen door op het pijltje te klikken. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)
 • Type Velg: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de velgen ingeven. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)
 • Status Velgen: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de status van de velgen ingeven. (Alle 4 als er geen onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan, enkel vooraan indien er wel een onderscheid is - zie veld Banden per as.)    
 • Profieldiepte L/R: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de profieldiepte van de banden vooraan ingeven.
 • Profieldiepte achter L/R: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de profieldiepte van de banden achteraan ingeven.
 • Banden opmerkingen: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men opmerkingen ingeven over de banden.
 • Banden in Magazijn: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze banden momenteel gestockeerd zijn binnen de concessie. Door op de knop de drukken kan men het vinkje aan- of afvinken.
 • Banden per as: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat er een onderscheid is tussen de banden vooraan en de banden achteraan. Door op de knop de drukken kan men het vinkje aan- of afvinken.          
 • Type Achterbanden: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de banden achteraan kiezen door op het pijltje te klikken. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 • Type Velgen achteraan: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men het type van de velgen achteraan ingeven. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 • Status Velgen achteraan: Dit veld is toegevoegd. In dit veld kan men de status van de velgen achteraan ingeven. Dit veld is enkel wijzigbaar indien het vinkje Banden per as aangevinkt is.
 • Run Flats: Dit veld is toegevoegd. Indien in de veld een vinkje staat wil dit zeggen dat het Run Flat banden zijn. Door op de knop de drukken kan men het vinkje aan- of afvinken.
 • Inclusief Velgen: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze velgen momenteel gestockeerd zijn binnen de concessie. Door op de knop de drukken kan men het vinkje aan- of afvinken.
 • Tire Hotel: Dit veld is toegevoegd. Indien in dit veld een vinkje staat wil dit zeggen dat deze banden door een externe firma worden bijgehouden in een Tire Hotel. Door op de knop de drukken kan men het vinkje aan- of afvinken.

1.6 Voertuigadministratie

1.6.1 Nieuwe functionaliteit

1.6.1.1 Aflevering van wagens

In Navision is een nieuwe module voorzien die men kan gebruiken om de aflevering van wagens te doen. Deze module kan binnenkort worden aangekocht via de webshop.

1.6.2 Aangepaste functionaliteit

1.6.2.1 Aanpassingen Verkoopfiche (Verkoopanalyse)

In de module Verkoopanalyse zijn 2 aanpassingen doorgevoerd:

 • Invoegen Info-venster in het tabblad Voorcalculatie van de Verkoopfiche.
 • Aanpassingen inboeken aankoopcreditnota’s voor ACO tussenkomst.

1.6.2.1.1 Info venster in tabblad Voorcalculatie

Ga naar Wagen Beheer - Verkopen voertuigen - Verkoopfiches.
Ga naar het tabblad Voorcalculatie.
Het leek ons nuttig om de cijfers die in de voorcalculatie opgenomen worden, een beetje te verklaren. Door de invoering van het nieuwe variabele prijssysteem en het nieuwe ACOsysteem is dit, volgens ons, geen overbodige luxe. In onderstaande voorbeeld ziet u waar u het info-scherm kan aanklikken:

Let op: Deze knop is enkel zichtbaar indien in het tabblad Diversen het Aankoop voorcalculatie type = MBS2010.

Wanneer u dit info-scherm aanklikt verkrijgt u onderstaand venster.

Dit venster is tweeledig opgebouwd. Bovenaan het venster hebben we informatie m.b.t. de verkoop van de wagen en onderaan het venster m.b.t. de aankoop van de wagen.

Ter verduidelijking hebben we het venster opgedeeld in 4 blokken:

 1. De Catalogusprijs van de wagen en het optiebedrag worden overgenomen van de SA3 offerte.

 2. De Aankoopprijzen worden berekend aan de hand van de bedragen in blok 1. Hiervoor werden de percentages die sinds 01/01/2010 deel uitmaken van het nieuwe variabele prijssysteem in Navision opgenomen. Dit geldt zowel voor de wagen als de opties.
  Zowel percentage als bedrag worden weergegeven.
 1. Daarnaast hebben we de gegeven Klantkorting
  Zowel percentage als bedrag worden weergegeven.
  De percentages verbonden aan de ACO-voorwaarden zijn ook allemaal geïntegreerd in Navision.
  In geval van een ACO-klant worden deze percentages dan ook uit Navision ingelezen.
 1. Dit deel van het venster is enkel van toepassing wanneer het een ACO-verkoop betreft. Hierin wordt telkens de procentuele en de absolute kortinginterventie van BMW Group Belux naar de concessiehouder weergegeven.
  Merk op dat er 2 vakken in het rood worden weergegeven. Dit werd bewust gedaan om te verduidelijken dat het gekleurde percentage op dat gekleurd bedrag werd toegepast.

1.6.2.1.2 Aanpassingen inboeken aankoopcreditnota’s voor ACO tussenkomst

Indien een wagen wordt verkocht aan een ACO-klant worden onderstaande 3 premies voorgesteld in de verkoopfiche:

 • Tussenkomst in de modelprijs
 • Tussenkomst in de opties
 • Tussenkomst in de metaalkleur

Meestal worden deze premies gelijktijdig met de aankoopfactuur van de wagen verwerkt.

Soms zal men echter een aparte creditnota ontvangen m.b.t. deze 3 tussenkomsten.
Het betreft 1 creditnota met de 3 tussenkomsten apart vermeld op deze creditnota. Deze creditnota moet echter 3 verschillende provisies annuleren.

Om dit eenvoudig te kunnen realiseren werd de functionaliteit bij het inboeken van een aankoop creditnota lichtjes aangepast.

Vooreerst opent u het venster van de diverse aankoop creditnota’s (Via Financieel Financieel - Diverse inkoopcreditnota's).

Maak geen nieuwe factuur aan maar selecteer onmiddellijk Functies – Annulatie provisie op chassisnr.
Volgende melding verschijnt.

Selecteer Yes om de lijst met openstaande provisies te actualiseren.

Bevestig welke bedragen en factuurnummers u wenst te verwerken en nadat u dit venster met OK bevestigt worden automatisch de corresponderende creditnota’s aangemaakt.

Indien u zoals in voorgaand voorbeeld bij meerdere lijnen hetzelfde inkomend documentnummer zet zal er slechts 1 creditnota worden aangemaakt; met alle lijnen er apart op vermeld.
Uiteraard moet het steeds over hetzelfde chassis gaan.

Bijgevolg zullen ook alledrie de provisies worden tegengeboekt.

De procedure voor verdere verwerking van de creditnota en het annuleren van de provisies is ongewijzigd gebleven.

1.6.3 Oplossingen van fouten

1.6.3.1 Bijkomende korting lijnen SA3 in Verkoopfiche

De bijkomende korting lijnen in SA3 komen nu correct terecht in het veld Korting (verkoop) op de Voorcalculatie van de Verkoopfiches.

1.7 Sales

1.7.1 Nieuwe functionaliteit

1.7.1.1 Nieuwe kolom Documentdatum bij overzicht verkooporders

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Orders.
Druk op F5 of ga naar Order - Overzicht.
Het Verkoopoverzicht opent.
In dit venster is de kolom Documentdatum toegevoegd.

1.8 CRM verantwoordelijke

1.8.1 Aangepaste functionaliteit

1.8.1.1 Nieuwe agenda voor verkopers

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer.
Ga naar Relatiebeheer - CRM - Dossierbeheer.

De nieuwe Agenda verschijnt.

1.8.1.1.1 Kalender

Het Kalender gedeelte staat bovenaan links in het Agenda venster. In de Kalender kan men makkelijk navigeren naar een andere datum en men ziet in één oogopslag hoeveel activiteiten er gepland zijn op één dag.

Bovenaan links heeft men de mogelijkheid om de maand en het jaar aan te passen door in deze velden een andere waarde in te geven of te selecteren. Men kan ook naar de volgende of vorige maand gaan door op de pijltjes te klikken.

Via deze knop kan men in 1 klik naar de huidige dag gaan.

Indien men rechten heeft om in agenda's van andere gebruikers te kijken kan men in dit veld een andere gebruiker selecteren door op het pijltje te klikken. De naam van de gebruiker verschijnt dan in het veld ernaast.

In de kalender zelf heeft men een overzicht van alle dagen van de geselecteerde maand opgedeeld in weken. Per week is het weeknummer zichtbaar en bovenaan de kalender zijn de dagen zichtbaar.

In de dag velden zelf is zichtbaar hoeveel activiteiten er gepland zijn die dag. Dit aantal is aangeduid in het groen in de rechter bovenhoek indien er minstens 1 openstaande activiteit is. Indien alle activiteiten voor die dag zijn afgesloten staat dit aantal aangeduid in het zwart.

De huidige dag is aangeduid in het lichtblauw.

Inactiviteitsdagen worden aangeduid in een kleur (die zelf gedefinieerd zijn via Financieel Personeel - Instellingen - Afwezigheidsredenen).

Deze afwezigheden worden ingegeven via Financieel - Personeel Afwezigheidsregistratie.

Om dit te kunnen zien in de agenda van de gebruiker moet u ervoor zorgen dat de werknemer gelinkt is aan een gebruiker.

Dit kan u doen in Financieel - Personeel - Werknemers, tabblad Algemeen, veld User ID.

1.8.1.1.2 Knoppen

Rechts van de kalender zijn 5 knoppen voorzien:

    
Outlook: Via deze knop kan men de activiteiten uit de agenda synchroniseren met de Outlook agenda.

Men selecteert eerst het contact dat men wil synchroniseren in het tabblad Geselecteerde datum of Open tot Datum.

Daarna klikt men op de knop Outlook.
Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan men zien dat de activiteit is aangemaakt in de Outlook agenda.

Prospecten: Via deze knop kan men navigeren naar de Prospect kaart.

Contact afwerken: Als men in de agenda een activiteit heeft geselecteerd kan men via deze knop de activiteit afsluiten. Het venster Afsluiten activiteit verschijnt.

Nieuw contact: Via deze knop kan men via een wizard een nieuw contact aanmaken.
Volgend venster verschijnt:

In dit venster vult men volgende velden in:

 • Naam: Door op de knop met het vergrootglas te klikken krijgt men een lijst te zien met alle prospecten. Men kan daaruit een prospect selecteren.
 • Campagnenr.: In dit veld kan men een campagne kiezen om de activiteit aan te linken. Indien men de activiteit niet aan een campagne wil linken kiest men hier SA3.
 • Soort van de taak: In dit veld kan men het activiteit type kiezen.
 • Startdatum van de taak: De datum waarop de activiteit gepland is.
 • Starttijd van de taak: De tijd waarop de activiteit start.
 • Eindtijd van de taak: De tijd waarop de activiteit eindigt. CRM verantwoordelijke: De persoon aan wie de activiteit is toegewezen.
 • Commentaar: Eventuele commentaar.

Als alle velden zijn ingevuld kan men op de knop Voltooien klikken. Het venster sluit en de activiteit is zichtbaar in het tabblad Geselecteerde datum en Open tot Datum.

Indien de Outlook synchronisatie aanstaat werd de activiteit ook automatisch in de Outlook agenda gezet.

Beschikbare voertuigen: Via deze knop krijg men een lijst met alle beschikbare voertuigen in de database.

Onderaan in het Agenda venster zijn ook nog 3 knoppen voorzien:

Activiteiten herplannen: Via deze functie kan men alle open activiteiten van een bepaalde dag herplannen naar een andere verantwoordelijke, een andere datum of beide.

Volgend venster wordt getoond:

In het tabblad Opties kan men ingeven naar welke datum en/of welke verantwoordelijke men de activiteiten wil herplannen.

Door op OK te drukken worden de activiteiten herpland.

Afdruk: Via deze knop kan men een lijst afdrukken van de activiteiten in de agenda van de verantwoordelijke.

In het tabblad Activiteit kan men een selectie maken van de activiteiten die men wil zien en eventueel een sortering meegeven.

Door op de knop Afdrukken... de klikken kan men de lijst afdrukken.

 

Outlook item tonen: Via deze knop kan men de afspraak bekijken zoals deze in Outlook staat.

Prospect kaart: Via deze knop kan men de Prospect kaart openen van de geselecteerde prospect.

Contact afwerken: Als men in de agenda een activiteit heeft geselecteerd kan men via deze knop de activiteit afsluiten. Het venster Afsluiten activiteit verschijnt.

Opmerkingen: Via deze knop kan men de opmerkingen bekijken die aan de activiteit hangen.
Volgend venster wordt geopend:

1.8.1.1.3 Selectievelden

Onder de knoppen rechts in het venster heeft men de mogelijkheid om activiteiten via een bepaalde selectie te selecteren. De velden waarop men kan selecteren zijn:   

 • Naam: Men geeft een naam of een gedeelte van een naam op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één prospect voldoet aan deze selectie wordt een lijst getoond. Uit deze lijst kan men dan een prospect selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor deze prospect getoond in de Agenda.

 • Voornaam: Men geeft een voornaam of een gedeelte van een voornaam op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één prospect voldoet aan deze selectie wordt een lijst getoond. Uit deze lijst kan men dan een prospect selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor deze prospect getoond in de Agenda.

 • Chassisnr.: Men geeft een chassisnummer of een gedeelte van een chassisnummer op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één chassisnummer voldoet aan deze selectie wordt een lijst van voertuigen getoond. Uit deze lijst kan men dan een voertuig selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor de prospect die bestuurder is van het gekozen voertuig getoond in de Agenda.

 • Nr. plaat: Men geeft een nummerplaat of een gedeelte van een nummerplaat op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één nummerplaat voldoet aan deze selectie wordt een lijst van voertuigen getoond. Uit deze lijst kan men dan een voertuig selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor de prospect die bestuurder is van het gekozen voertuig getoond in de Agenda.

 • Offertenr.: Men geeft een offertenummer (van een SA3 offerte) of een gedeelte van een offertenummer op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één offertenummer voldoet aan deze selectie wordt een lijst met prospecten  getoond. Uit deze lijst kan men dan een prospect selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor deze prospect getoond in de Agenda.

 • Prospect nr.: Men geeft een prospect nummer of een gedeelte van een prospect nummer op waarop men de selectie wil doen. Indien er meer dan één prospect voldoet aan deze selectie wordt een lijst getoond. Uit deze lijst kan men dan een prospect selecteren. Hierna worden alleen de activiteiten voor deze prospect getoond in de Agenda.

Elke keer men een activiteit aanklikt wordt het veld Geselecteerde prospect automatisch gevuld met de prospect waarvoor de activiteit is aangemaakt. Onder dit veld staat de knop Filter Prospect. Als men hierop drukt worden in de agenda alleen de activiteiten getoond voor deze prospect. Het vinkje dat staat naast de knop Filter prospect wordt dan ook aangevinkt. Op die manier kan men gemakkelijk zien of de filter aanstaat of niet.

1.8.1.1.4 Activiteiten

Alle activiteiten die gepland zijn kan men bekijken in de tabbladen Geselecteerde Datum en Open tot Datum.

Men heeft ook de mogelijkheid om te zien wat er gepland is in de werkplaatsplanning door in het tabblad Werkplaatsplanning te kijken.

Tabblad Geselecteerde Datum

 • Afgesloten: Als de activiteit reeds is afgesloten staat in deze kolom een vinkje. Ook staat de volledige lijn dan in het grijs.
 • Campagnenr.: Bevat het campagnenummer waartoe de activiteit behoort.
 • Soort: Bevat het activiteit type.
 • Tekst: Bevat de omschrijving van de activiteit of in geval van een SA3 offerte het nummer van deze offerte.
 • Datum: Bevat de datum waarop de activiteit ingepland is.
 • Van: Bevat het tijdstip waarop de activiteit begint.
 • Tot: Bevat het tijdstip waarop de activiteit eindigt.
 • Evaluatie: Bevat de evaluatie van de activiteit.
 • Outlook volgnr.: Indien de Outlook synchronisatie geactiveerd is staat volgend symbool  in deze kolom om aan te duiden dat deze activiteit ook in de Outlook agenda aanwezig is. Door op dit symbool te klikken kan men de activiteit in Outlook openen.
 • Opmerking: Als er aan een bepaalde activiteit opmerkingen hangen staat in deze kolom een vinkje. Men kan de opmerkingen bekijken door op het vinkje te klikken.       Relatienr.: Bevat het prospect nummer van de prospect waarmee men een afspraak heeft.
 • Relatienaam: Bevat de naam en voornaam van de prospect waarmee men een afspraak heeft.
 • Bronsoort: Bevat de bron van de activiteit.

Tabblad Open tot Datum

Dit tabblad bevat alle openstaande activiteiten tot vandaag. De kolommen die beschikbaar zijn in dit tabblad zijn dezelfde als het tabblad Geselecteerde Datum. Enkel de kolom Afgesloten is niet zichtbaar omdat dit geen nut heeft.

Tabblad Werkplaatsplanning

Het tabblad werkplaatsplanning bevat alle activiteiten die gepland zijn in de werkplaatsplanning.

1.8.1.1.5 Parameters

Ga naar Financieel - Financieel - Instellingen - Gebruikers - Gebruikersinstellingen.
Selecteer de gewenste gebruiker.
Ga naar Setup User - Card.
Ga naar het tabblad Rechten.

Het veld Werkplaatsplanning Filter is toegevoegd.

In dit veld kan men aangeven wat men wil zien in de werkplaatsplanning:

 • Alles weergeven: In dit geval zal men de planning van de klanten + de planning van de afleveringen zien.
 • Klanten: In dit geval zal men enkel de planning van de klanten zien.
 • Aflevering: In dit geval zal men enkel de planning van de afleveringen zien.

Ga naar het tabblad VAP.

Het veld Activiteitenscherm is toegevoegd.
In dit veld kan men aangeven met welke agenda men wil werken:

 • Lijst: In dit geval zal men werken met de agenda lijst zoals die in vorige versies beschikbaar was.
 • Kalender: In dit geval zal men werken met de nieuwe agenda waarin een kalender beschikbaar is.

Het veld Outlook Profiel is ook toegevoegd in dit tabblad.

Dit maakt het mogelijk om activiteiten in de agenda te synchroniseren met het Outlook profiel dat u hierin opgeeft.

Zorg ervoor dat het veld Outlook Integration is aangevinkt voor u dit veld invult.

Vul een Outlook profiel in en klik op de knop met de puntjes. Er wordt een test uitgevoerd. Indien u rechten heeft in de agenda van het Outlook profiel dat u heeft ingevuld zal u volgend bericht zien.

Indien u geen rechten heeft verschijnt volgend bericht.

Indien men contacten wil kunnen synchroniseren met Outlook voor andere gebruikers dan enkel jezelf moet het vinkje Insert Foreign Contacts aangevinkt zijn.

1.8.1.2 Vinkjes Nooit SMS en Nooit Email automatisch uitvinken bij niet aanvinken Wenst
                geen nieuws te ontvangen in Mobility Card

Als men een nieuwe Mobility Card aanmaakt en in deze Mobility Card wordt het vinkje

Wenst geen nieuws te ontvangen aangevinkt, dan worden automatisch alle vinkjes Privacy gegevens (Robinson), Nooit Bellen, Nooit Mail, Nooit SMS en Nooit Emailen aangevinkt.

Omgekeerd, wanneer men een nieuwe Mobility Card aanmaakt, en in deze Mobility Card wordt het vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen niet aangevinkt, dan worden automatisch de vinkjes Nooit SMS en Nooit Emailen uitgevinkt.

1.8.1.3 Campagnes - Afsluiten van activiteiten aangemaakt op een bepaalde dag

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.
Open de gewenste campagne kaart via Campagne - Kaart.

Stel dat u een aantal activiteiten van een bepaalde soort die aangemaakt zijn op één bepaalde datum in één keer wil afsluiten. Dit kan u doen door via Functies - Afsluiten activiteiten en in het tabblad Opties een Activiteitsoort en een Activiteitsdatum in te vullen. Het veld Activiteitsdatum is toegevoegd in dit tabblad.

1.8.1.4 Aantal activiteiten toegevoegd in Campagne venster

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.
Open de gewenste campagne kaart via Campagne - Kaart.

In dit venster is de kolom Aantal Activiteiten toegevoegd. Op deze manier kan men makkelijk zien hoeveel activiteiten er per deelnemer reeds gemaakt zijn.

Stel dat u een selectie wil doen op alle deelnemers die nog geen activiteit hebben (waarvan Aantal Activiteiten op 0 staat), dan kan u dit heel makkelijk doen door via F7 een selectie uit te voeren op deze kolom.

1.8.1.5 Extra kolommen in export van klantengegevens bij campagnes

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.
Selecteer een campagne en ga naar Campagne - Kaart.
Het Campagne venster wordt geopend.
In dit venster kiest men Functies - Exporteren klantengegevens.
In het geëxporteerde bestand zijn de kolommen Beschrijving antwoord en Aantal activiteiten toegevoegd.

1.8.1.6 Mogelijkheid om campagnes te filteren in de CRM Campagne lijst

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.
Selecteer een campagne en ga naar Campagne - Kaart.
Het Campagne venster wordt geopend.
In dit venster is het veld Campagne tonen in overzicht toegevoegd.

Dit vinkje is standaard altijd aangevinkt. Indien men de geselecteerde campagne uit de CRM Campagne lijst wil halen kan men dit vinkje uitvinken.

Men kan nog altijd de weggefilterde campagnes tonen in de CRM Campagne lijst door de tabelfilter af te zetten (Shift+Ctrl+F7).

1.9 IT-verantwoordelijke concessiehouder

1.9.1 Nieuwe functionaliteit

1.9.1.1 Database cleanup procedure

Ga naar Diversen - Gegevensuitwisseling - Setup - Data exchange setup.
Volgend venster verschijnt.

Volgende instellingen zijn mogelijk:

Om ruimte vrij te maken in de database:

 • Verwijder Log Prijsberekeningen: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de log van de prijsberekeningen verwijderen. In het veld Periode Prijsberekeningen moet men een periode instellen waarin men de log van de prijsberekeningen nog wil bijhouden. Dit veld wordt enkel geactiveerd wanneer het vinkje Verwijder Log Prijsberekeningen wordt aangevinkt. Men kan deze instelling doen per dag, maand of jaar. Als men bijvoorbeeld voor de laatste 3 maanden de prijsberekeningen wil bijhouden dan vult men in het veld -3M in (voor dagen gebruikt men "D", voor jaren gebruikt men "J"). Zorg ervoor dat u altijd met een min-teken werkt.

 •  Verwijder Oude Master Prijzen: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de oude catalogus prijzen uit de database verwijderen.

 •  Verwijder Imp./Exp. Data: Als dit veld wordt aangevinkt kan men alles ivm import en export data verwijderen. Dit neemt een heel groot deel in van de database. In het veld Periode Imp./Exp. Data moet men een periode instellen waarin men de import en export data nog wil bijhouden. Dit veld wordt enkel geactiveerd wanneer het vinkje Verwijder Imp./Exp. Data wordt aangevinkt. Men kan deze instelling doen per dag, maand of jaar. Als men bijvoorbeeld voor de laatste 3 maanden de import en export data wil bijhouden dan vult men in het veld -3M in (voor dagen gebruikt men "D", voor jaren gebruikt men "J"). Zorg ervoor dat u altijd met een min-teken werkt.

Om te archiveren:

 • Werkplaatsoffertes Archiveren: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de werkplaatsoffertes verplaatsen naar de gearchiveerde offertes. In het veld Periode Werkplaatsoffertes moet men een periode instellen waarin men de werkplaatsoffertes nog niet wil archiveren. Dit veld wordt enkel geactiveerd wanneer het vinkje Werkplaatsoffertes Archiveren wordt aangevinkt. Men kan deze instelling doen per dag, maand of jaar. Als men bijvoorbeeld voor de laatste 3 maanden de werkplaatsoffertes nog niet wil archiveren dan vult men in het veld -3M in (voor dagen gebruikt men "D", voor jaren gebruikt men "J"). Zorg ervoor dat u altijd met een min-teken werkt.

 •  Voertuigoffertes Archiveren: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de voertuigoffertes verplaatsen naar de gearchiveerde offertes. In het veld Periode Voertuigoffertes moet men een periode instellen waarin men de voertuigoffertes nog niet wil archiveren. Dit veld wordt enkel geactiveerd wanneer het vinkje

 • Voertuigoffertes Archiveren wordt aangevinkt. Men kan deze instelling doen per dag, maand of jaar. Als men bijvoorbeeld voor de laatste 3 maanden de voertuigoffertes nog niet wil archiveren dan vult men in het veld -3M in (voor dagen gebruikt men "D", voor jaren gebruikt men "J"). Zorg ervoor dat u altijd met een minteken werkt.

 • Wisselstukoffertes Archiveren: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de wisselstukoffertes verplaatsen naar de gearchiveerde offertes. In het veld Periode Wisselstukoffertes moet men een periode instellen waarin men de wisselstukoffertes nog niet wil archiveren. Dit veld wordt enkel geactiveerd wanneer het vinkje Wisselstukoffertes Archiveren wordt aangevinkt. Men kan deze instelling doen per dag, maand of jaar. Als men bijvoorbeeld voor de laatste 3 maanden de wisselstukoffertes nog niet wil archiveren dan vult men in het veld -3M in (voor dagen gebruikt men "D", voor jaren gebruikt men "J"). Zorg ervoor dat u altijd met een minteken werkt.

 • Arch. Gefactureerde werkplaatsorders: Als dit veld wordt aangevinkt kan men de gefactureerde werkplaatsorders archiveren.

Als deze instellingen gebeurd zijn worden deze wekelijks uitgevoerd via een nachtjob.

 

 

 

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.