Release BMW Engine 10.06

1.1 Algemeen
  1.1.1 Aangepaste functionaliteit
    1.1.1.1 Snelheid: Klantenfiche
1.2 Receptie
  1.2.1 Aangepaste functionaliteit
    1.2.1.1 Nieuwe beschikbare acties (After Sales)
    1.2.1.2 Uitbreiding voertuigopmerking omtrent Onderhoudscontracten
1.3 Magazijn
  1.3.1 Aangepaste functionaliteit
    1.3.1.1 Aanpassing verkooporder traject
    1.3.1.2 Beschikbare stock andere bedrijven: ALOIS code toegevoegd
    1.3.1.3 Report 5069667: Inventory Valuation (BMW) – Voorraadwaarde
1.4 Werkplaats
  1.4.1 Aangepaste functionaliteit
    1.4.1.1 Snelheid: Afdrukken orderbevestiging
    1.4.1.2 Snelheid: Werkplaatsplanning
    1.4.1.3 Snelheid: MIS Ledger Entry
    1.4.1.4 Snelheid: Task Acquis. Ledger Entry
    1.4.1.5 Werkplaatsplanning
    1.4.1.6 Hoofd & Voetteksten op orders en facturen
    1.4.1.7 Herstellingsdatum wordt niet juist doorgestuurd naar WXE
1.5 Tijdsbeheer
  1.5.1 Aangepaste functionaliteit
    1.5.1.1 Snelheid: Task Acquis. Ledger Entry
1.6 Voertuigadministratie
  1.6.1 Nieuwe functionaliteit
    1.6.1.1 Mobility Card & MIS
1.7 Sales
  1.7.1 Aangepaste functionaliteit
    1.7.1.1 Snelheid: Prospectie - Te exporteren adressen
    1.7.1.2 Marge bonussysteem 2010
1.8 Boekhouding & Administratie
  1.8.1 Nieuwe functionaliteit
    1.8.1.1 Nieuwe BTW-Lijsten
      1.8.1.1.1 BTW-aangifte
      1.8.1.1.2 BTW-aangifte INTERVAT
      1.8.1.1.3 BTW-Intracomm. Aangifte
      1.8.1.1.4 BTW-Intracomm. Aangifte INTERVAT
      1.8.1.1.5 BTW-Jaaraangifte
      1.8.1.1.6 BTW-Jaaraangifte INTERVAT
  1.8.2 Aangepaste functionaliteit
    1.8.2.1 Overzicht klantenposten

 

1.1 Algemeen

1.1.1 Aangepaste functionaliteit

1.1.1.1 Snelheid: Klantenfiche (PLN-20100121)

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.
Bij het opvragen van de klantenposten via Klant - Posten, verscheen steeds onderstaande
melding. Dit werd nu opgelost.

 

 

1.2 Receptie

1.2.1 Aangepaste functionaliteit

1.2.1.1 Nieuwe beschikbare acties (After Sales)

Volgende codes werden aangepast of aangemaakt in uw Incadea wisselstuk bestand (Stock beheer - Wisselstukken - Wisselstukken):

 • AC Allin
 • AC Basic exterior
 • AC Basic interior
 • AC Allin exterior
 • AC Allin interior
 • AC WHEELMC
 • AC 10 % Careproducts

De productinformatie zal later ter beschikking worden gesteld op de PIAS met meer informatie

 

1.2.1.2 Uitbreiding voertuigopmerking omtrent Onderhoudscontracten

Er is een aanpassing doorgevoerd betreffende de onderhoudscontracten. Voor een voertuig waar een contract Extra Services voor bestaat, verschijnt volgende melding in het scherm van de opmerkingen: Extra Services geldig voor eerste eigenaar.

 

1.3 Magazijn

1.3.1 Aangepaste functionaliteit

1.3.1.1 Aanpassing verkooporder traject

In aanloop van deze versie werd het verkooporder traject voor wisselstukken onderworpen aan een grote revisie. Talrijke verbeteringen en kleine klantvriendelijke aanpassingen werden toegevoegd.

Een nieuw instellingen scherm werd daarvoor in het leven geroepen (WMS instellingen). De derde vraag (recup stukken) is ook geactiveerd voor het werkplaats order. De 2 andere vragen (nog) niet.

 

Volgende aanpassingen aangaande deze nieuwe instellingen werden toegevoegd:

 • Bij ingave van het wisselstuk nummer kunnen de opmerkingen van het wisselstuk getoond worden. Dit is afhankelijk van nieuwe instellingen op de WMS instellingen

  (vraag 1). Bij het tonen van de commentaar lijnen kan de gebruiker de opmerkingen toevoegen, verwijderen of wijzigen.

  Optie 1: Als er opmerkingen bestaan voor het wisselstuk toon dan eerst een scherm waarin gevraagd wordt of de gebruiker deze wenst te zien. Indien ja, komt het scherm met commentaar te voorschijn:  Optie 2: Als er commentaar bestaat komt het onmiddellijk op het scherm, zonder vraagstelling.

  Optie 3: Open altijd het commentaar scherm, zelfs al zijn er geen opmerkingen aanwezig.

  Optie 4: Toon nooit de opmerkingen van het wisselstuk.
 • Het vinkje dat aangeeft of een wisselstuk dient besteld te worden (ism het bestelvoorstel) indien er te weinig in voorraad is werd in vorige versies onwillekeurig af en aan gezet.

  Dit wordt nu met behulp van nieuwe instellingen (WMS instellingen vraag 2) correct gewijzigd.

  Optie 1: Toon een waarschuwing en zet het vinkje aan/af:


  Optie 2
  : Toon alleen een waarschuwing maar zet het vinkje niet aan/af. Hier wordt de mogelijkheid geboden om rechtstreeks naar de wisselstuk kaart te navigeren:

  Optie 3: Het wisselstuk wordt onmiddellijk en zonder vraagstelling op te bestellen gezet.

  Optie 4: Controleer de voorraad niet.

 

 • De 3de vraag op de WMS instellingen gaat over tweedehands wisselstukken (recup stukken). Bij het invoeren van het wisselstuk nummer wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van een tweedehands wisselstuk. Indien dit op de wisselstuk kaart aanwezig is wordt, rekening houdend met de opties, volgende vraag getoond:  Als de gebruiker Ja antwoordt op deze vraag wordt het ingegeven wisselstuk nummer gewijzigd naar het nummer van het tweedehands wisselstuk. Optie 1 en optie 2 verschillen in het feit of er beschikbare voorraad aanwezig is op het tweedehands wisselstuk. Optie 3 zorgt ervoor dat er niet gecontroleerd wordt op recup stukken.

Verder werden er in het Verkooporder scherm nog wat aanpassingen doorgevoerd. Het scherm is logischer opgebouwd. Let vooral op de aanwezigheid van de nieuwe voorraad velden (rood kader).

Er bestaan nu 3 soorten voorraad om de gebruiker te sturen naar het wel of niet bestellen. Deze 3 voorraad kolommen zijn te zien op het verkoop order, de verkoop offerte en de wisselstuk lijst.

 1. Veiligheidsvoorraad, wordt standaard niet getoond op het verkoop order, wel op de offertes:

  Dit is een nieuw begrip in Navision. Is er genoeg voorraad om alle verkopen (& werkplaatsorders) te bedienen, ongeacht het reeds geleverde aantal op de orders zelf?

  Veiligheidsvoorraad =

  Voorraad op wisselstukkaart 
  - Totaal aantal op verkooporders
  - Totaal aantal op werkplaatsorders
  + Totaal aantal op verkoop-creditnota’s
  + Totaal aantal op werkplaats-creditnota’s
 2. Beschikbare voorraad, wordt standaard wel getoond op het verkooporder, niet op de offertes:

  Bestond reeds. Hoeveel voorraad is er nog fysiek aanwezig in het magazijn?

  Beschikbare voorraad =

  Voorraad op wisselstukkaart
  - Totaal te leveren aantal op verkooporders
  - Totaal te leveren aantal op werkplaatsorders
  + Totaal aantal op verkoop-creditnota’s
  + Totaal aantal op werkplaats-creditnota’s
 3. Economische voorraad, wordt standaard niet getoond op het verkooporder en de offertes: Bestond reeds. Dit stelt de beschikbare voorraad voor vermeerderd met het aantal op inkooporders.
  Over hoeveel stuks kan ik daadwerkelijk beschikken, rekening houdend met nog binnenkomende bestellingen?

  Economische voorraad = Beschikbare voorraad + openstaande inkooporders

In het getoonde voorbeeld werden er 2 lijnen ingevoerd op het verkooporder. De beide wisselstukken komen alleen voor in dit verkooporder!

Op lijn 1 (Wisselstuk 07 11 9 922 832) staat de voorraad op de wisselstukkaart op 30 stuks. De gevraagde hoeveelheid op dit verkooporder is 20 stuks, dus de veiligheidsvoorraad bedraagt 10 stuks. Dit getal is positief, wat betekend dat alle orders kunnen geleverd worden met de aanwezige voorraad.

Van die 20 stuks zijn er reeds 12 stuks geleverd (te leveren aantal), wat betekent dat de beschikbare voorraad nu nog 18 stuks bedraagt (30 stuks – 12 stuks). Er bevinden zich 3 stuks op een inkooporder (verschil tussen beschikbare en economische voorraad), dus de economische voorraad bedraagt 21 stuks.

Op lijn 2 (Wisselstuk 12 24 7 787 989) staat de voorraad op de wisselstukkaart op 9 stuks. Er worden 15 stuks gevraagd, dus de veiligheidsvoorraad gaat onder nul (-6 stuks). Je hebt dus in ieder geval niet genoeg voorraad om alle orders te leveren (zelfs indien de orders nog volledig openstaand zouden zijn).

Van die 9 stuks op voorraad zijn er reeds 8 buitengegaan voor deze orderlijn. Het beschikbare aantal voor dit wisselstuk bedraagt dus 1 stuk. Van een ander verkooporder met hetzelfde wisselstuk zal er dus maar maximaal 1 stuk geleverd kunnen worden. Omdat er nog 7 stuks op een inkooporder staan bedraagt de economische voorraad 8 stuks.

Andere aanpassingen:

 • Bij ingave van het wisselstuk nummer op het verkooporder wordt het aantal automatisch op 1 stuk geplaatst. Indien het aantal niet beschikbaar is wordt dan reeds een foutmelding getoond, ook hier afhankelijk van de nieuwe instellingen (WMS). Deze waarschuwing wordt getoond bij een te weinig aan beschikbare voorraad bij het invullen van het aantal:  Deze waarschuwing wordt getoond bij het invullen van het te leveren aantal: • Het veld Te leveren aantal is net zoals op het Werkplaatsorder in het blauw gezet.
 • De prijs van het wisselstuk wordt niet meer terug opgehaald bij het wijzigen van het aantal. Dat was voordien wel het geval. De prijs wordt alleen bepaald bij het invullen van het wisselstuk nummer.
 • De meldingen van wisselstuk opmerkingen, beschikbare voorraad en recup stukken komen ook tevoorschijn bij het overbrengen van offertes naar orders en bij ETK import.

 

1.3.1.2 Beschikbare stock andere bedrijven: ALOIS code toegevoegd

Ga naar Stockbeheer - Wisselstukken - Wisselstukken.

De ALOIS code werd toegevoegd in het overzicht van Beschikbare stock in andere bedrijven.

Deze aanpassing is dus enkel van toepassing bij multi-company bedrijven.

1.3.1.3 Report 5069667: Inventory Valuation (BMW) – Voorraadwaarde

Ga naar Stock beheer - Wisselstukken - Wisselstuklijsten.

Report 5069667: Inventory Valuation (BMW) – Voorraadwaarde.

Het schapnummer werd toegevoegd op de voorraad lijst.

 

1.4 Werkplaats

1.4.1 Aangepaste functionaliteit

1.4.1.1 Snelheid: Afdrukken orderbevestiging

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer Werkplaats - Orders factuur. Druk op F10 of ga naar Afdrukken - Afdrukken orderbevestiging.

1.4.1.2 Snelheid: Werkplaatsplanning

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Werkplaatsplanning. In de Werkplaatsplanning werd de snelheid eveneens verbeterd.

1.4.1.3 Snelheid: MIS Ledger Entry

Op verschillende plaatsen in Werkplaats beheer kwam de melding Tabel MIS Ledger Entry wordt doorzocht. Het duurde enige tijd voor u kon verder werken. De nodige aanpassingen werden doorgevoerd om deze melding te beperken tot het strikte minimum.

Voorbeelden waarbij de melding kwam:

 • Werkplaatsorder -> boeken van een creditnota
 • Werkplaatsorder -> factureren van een herstellingsorder

1.4.1.4 Snelheid: Task Acquis. Ledger Entry

Bovenstaande melding Tabel Task Acquis. Ledger Entry wordt doorzocht werd onder handen genomen. Deze melding kwam voor in volgende situaties:

 • In de Tijdsregistratie : Bij het drukken van de button Vertrek op het einde van de dag.
 • Werkplaatsorder: CTRL+I: In-/Uitklokken tijdsplitsing

1.4.1.5 Werkplaatsplanning

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Werkplaatsplanning.

Indien in de Werkplaatsplanning met resources wordt gewerkt, werd bij het navigeren (pijltjes) het veld Datum filter niet aangepast in beide schermen. Dit probleem is nu verholpen.

De instelling om via resources te werken, vindt u terug onder:

Instellingen - Instellingen beheer werkplaats - tab Werkplaatsplanning.

1.4.1.6 Hoofd & Voetteksten op orders en facturen

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur / Orders Creditnota.

Het is terug mogelijk om lijnen toe te voegen zonder klantnummer in de hoofd en voetteksten. Bij een nieuwe lijn (sterretje) wordt automatisch de Facturatie Klant nummer voorgesteld.

1.4.1.7 Herstellingsdatum wordt niet juist doorgestuurd naar WXE

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Garantieclaims.

Selecteer een order.

Knop Garantie - Diagnose

Bij het manueel wijzigen van de Herstellingsdatum in dit scherm, werden de gegevens verkeerd doorgestuurd naar WXE en kwamen deze steeds foutief terug. Dit probleem werd met de nieuwe release verholpen.

 

1.5 Tijdsbeheer

1.5.1 Aangepaste functionaliteit

1.5.1.1 Snelheid: Task Acquis. Ledger Entry

Bovenstaande melding Tabel Task Acquis. Ledger Entry wordt doorzocht werd onder handen genomen. Deze melding kwam voor in volgende situaties:

 • In de Tijdsregistratie : Bij het drukken van de button Vertrek op het einde van de dag.
 • Werkplaatsorder: CTRL+I : In-/Uitklokken tijd splitsing

 

1.6 Voertuigadministratie

1.6.1 Nieuwe functionaliteit

1.6.1.1 Mobility Card & MIS

Ga naar Wagen beheer - Verkopen voertuigen - Mobility Cards.
Selecteer een mobility card uit de lijst, en ga naar Regel - Kaart.

Het E-mail adres van het bedrijf van de bestuurder werd toegevoegd op het eerste scherm van de Mobility Card.

De gegevens werden gegroepeerd. Het eerste deel bevat de privé-gegevens en het tweede deel de bedrijfsgegevens van de bestuurder.

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.

Op de tab MIS werden de velden E-mail (Privé) en E-mail (Bedrijf) toegevoegd. Vanaf heden zullen deze velden opgestuurd worden via de MIS export naar Harte Hanks. Dit zijn geen verplichte velden. Wat echter wel blijft, is het feit dat minimum 1 telefoonnummer of GSMnummer moet ingevuld worden op de klanten fiche.

 

1.7 Sales

1.7.1 Aangepaste functionaliteit

1.7.1.1 Snelheid: Prospectie - Te exporteren adressen

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Te exporteren adressen.

Ten eerste werd de snelheid in het scherm Te exporteren adressen verbeterd.

Ten tweede: Indien u via de knop Kaart dossier naar de prospect fiche ging, iets wijzigde en daarna naar het huidig scherm terugkeerde, verscheen een foutmelding. Deze foutmelding werd met de nieuwe release opgelost.

1.7.1.2 Marge bonussysteem 2010

Voor het nieuwe Marge bonussysteem 2010 gelden er nieuwe ACO voorwaarden. Het aantal ACO klassen werd uitgebreid. De klassen A en F werden toegevoegd. Voor de klassen C t.e.m. F dient men bovendien ook een sub klasse toe te kennen. Wanneer 1 van de klassen gekozen wordt, zal een nieuw venster verschijnen waarmee de sub klasse moet worden gekozen.

Ga naar Wagen beheer - Verkopen voertuigen - Verkoopfiches.

 

Om bij de voorcalculatie gebruik te maken van het nieuwe berekeningssysteem, moet het Aankoop voorcalculatie type MBS2010 worden gekozen. Voor nieuwe verkoopfiches zal dit automatisch zo worden ingesteld, voor de reeds bestaande kan dit manueel worden gekozen. Dit veldje is onderaan rechts beschikbaar op het 2de tabblad (Diversen).

Bij de voorcalculatie is een nieuw knopje beschikbaar, die meer details toont over de berekende waarden. De berekende ACO kortingen ACO 1 (op verkoopprijs model) en ACO 2 (Korting op opties en bijkomende korting op kleur) worden overgenomen naar de fleetlijnen.

 

1.8 Boekhouding & Administratie

1.8.1 Nieuwe functionaliteit

1.8.1.1 Nieuwe BTW-Lijsten

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Bovenstaande lijsten werden gewijzigd naar aanleiding van de nieuwe BTW-wetgeving. De oude lijsten werden verwijderd uit het systeem en vervangen door de nieuwe. Deze kan je terugvinden helemaal onderaan het overzicht scherm van de financiële lijsten.

In de naamgeving van de lijst staat expliciet een vermelding ‘INTERVAT’ indien deze lijst enkel een XML file genereert die later kan worden ingeladen in INTERVAT. Indien

‘INTERVAT’ niet vermeld werd, kunt u de gegevens afdrukken naar scherm of op de printer.

1.8.1.1.1 BTW-aangifte

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-aangifte, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

Druk op Afdrukken... voor een afdruk op papier.
Druk op Voorbeeld voor een afdruk op scherm.

 

1.8.1.1.2 BTW-aangifte INTERVAT

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-aangifte INTERVAT, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

Vul de gegevens in voor de BTW-aangifte zoals o.a. de maand, het jaartal, …

Indien u kiest voor Logische controles uitvoeren, dan drukt u op Voorbeeld en verschijnt de logische controle op het scherm. Enkel de logische controle wordt nog afgedrukt. Indien er een Fout op de afdruk verschijnt, en u wenst de bedragen te zien van deze vakken, dan moet u lijst 1. BTW-aangifte afdrukken. Merk op dat de logische controles werden aangepast aan de nieuwe BTW-wetgeving.

Indien u kiest voor de INTERVAT-bestandsnaam (een .xml file) in te vullen drukt u op Afdrukken. Nu wordt het INTERVAT bestand aangemaakt. Let er dus op dat u de directory ook opgeeft. Een voorbeeld: c:\temp\BTW-aangifte januari 2010.xml.

1.8.1.1.3 BTW-Intracomm. Aangifte

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-Intracomm. Aangifte, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

De BTW-Intracomm. Aangifte heeft als doel een afdruk op papier of scherm, ter controle.

Bij de selecties moet u nu bij BTW-bedrijfsboekingsgroep "EU..EU-SERV" invullen!

Geef ook de boekingsdatum in "01/01/10..31/01/10" indien het om een maandaangifte gaat.

Indien u een papieren aangifte bij de hand neemt, zult u zien dat de kolommen in de rode kader overeen stemmen met de kolommen op de aangifte. Ter verduidelijking onderstaande info:

 • Land van de klant
 • BTW-nummer van de klant
 • Code: S = Service  en L = Levering Goederen
 • Het bedrag van de goederen of van de diensten
 • Periode: de periode van de aangifte
 • Maandelijkse aangifte: XX | JAAR (vb: maart 2010 -> 03 2010)
 • Kwartaal aangifte: 3X | JAAR (vb: 1e kwartaal 2010 -> 31 2010)
 • Jaar aangifte: 00 | JAAR (vb: jaar 2010 -> 00 2010)

1.8.1.1.4 BTW-Intracomm. Aangifte INTERVAT

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-Intracomm. Aangifte INTERVAT, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

Op de tab BTW-post geeft u de BTW-bedrijfsboekingsgroep in. Let echter op dat u nu "EU..EU-SERV" in geeft.

Op de tab Opties bepaalt u het Aangiftetype, periode gegevens en de Bestandsnaam. De aangemaakte XML file kunt u daarna inladen in INTERVAT.

1.8.1.1.5 BTW-Jaaraangifte

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-Jaaraangifte, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

Vink het veld Ondernemingsnummer fout aan om een overzicht te krijgen van alle foutieve ondernemingsnummers. U krijgt een lijst van alle klanten met het telefoonnummer erbij indien deze in de klantenfiche werd ingevuld. Zo kunt u de klant contacteren om het correcte ondernemingsnummer te vragen.

 

1.8.1.1.6 BTW-Jaaraangifte INTERVAT

Ga naar Financieel - Financieel - Lijsten.

Selecteer in de overzichtslijst BTW-Jaaraangifte INTERVAT, druk op de knop Afdrukken en geef onderstaande criteria in.

Deze lijst wordt gebruikt voor de creatie van de XML file die nadien wordt ingeladen in INTERVAT. Het Jaar, Minimumbedrag, Contact en Bestandsnaam moeten door de gebruiker worden ingevuld.

1.8.2 Aangepaste functionaliteit

1.8.2.1 Overzicht klantenposten

In de vorige versie werd het mogelijk gemaakt om de klanten posten in een andere volgorde te zetten. Maar dit gaf problemen met de positionering van de cursor.

In Financieel - Financieel - Instellingen - Boekhoudinstellingen kan men de instelling Sorteren posten activeren om de posten aflopen de sorteren.

Ga naar de Klantenfiche en druk op de knop Klanten - Posten. Vanaf nu zal de cursor zich positioneren bovenaan de lijst.

 

 

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.