Handleiding: Kassamodule

 

Inhoudstafel

1 Kassa module
1.1 Inleiding
1.2 Nieuw order aanmaken
1.2.1 Manueel wisselstukken toevoegen
1.2.2 Wisselstukken toevoegen dmv een scanner
1.2.3 Knoppen
1.2.4 Sluiten venster
1.3 Bestaand order selecteren
1.3.1 Order lijst
1.3.2 Knoppen
1.4 Betaling registreren
1.4.1 Betaling registreren zonder voorschot
1.4.2 Betaling registreren met voorschot
1.4.3 Knoppen
1.4.4 Sluiten venster
1.5 Verwerking registreren
1.5.1 Knoppen
1.5.2 Sluiten venster
1.6 Parameters

1 Kassa

1.1 Inleiding

Ga naar Diversen - Kassa - Kassa.
Volgend venster verschijnt.

In dit venster ziet u bovenaan links de verschillende kassa's die u kan selecteren.

Selecteer de gewenste kassa en geef uw wachtwoord in.
Dit is het wachtwoord dat ingesteld staat in het tabblad Kassa op de Gebruikerskaart.

Eens u bent ingelogd kunt u op één van de 4 volgende knoppen klikken:

 • Nieuw order aanmaken
 • Bestaand order selecteren
 • Betaling registreren
 • Verwerking registreren


De functionaliteit die achter deze knoppen zit, wordt in volgende hoofdstukken beschreven.

Als u niet eerst inlogt en u drukt op één van bovenstaande knoppen krijgt u volgende melding te zien.

1.2 Nieuw order aanmaken

Druk op de knop Nieuw order aanmaken.
Volgend venster verschijnt.
In dit venster kan u op een snelle manier een verkooporder voor wisselstukken aanmaken.

In de linker kolom ziet u volgende informatie:

 • Verkooporder nummer.

 • Klantnummer, naam en adres aan wie het order gefactureerd zal worden. Het onderste
  veld bevat het BTW-nummer van de betreffende klant.

Standaard staat dit op de klant Toonbank. (Zie hoofdstuk Parameters - Veld Default
customer)

 • Knop Lijst: Via deze knop kan u makkelijk de klant aanpassen aan wie het order
  gefactureerd zal worden.

Als u op deze knop drukt, krijgt u het Klantenoverzicht te zien. Selecteer een klant uit de
lijst en klik op OK. U krijgt volgende melding te zien.

Klik op Yes. U krijgt volgende melding te zien.

Als u terug op Yes klikt, wordt de klant gewijzigd in het venster Aanmaak order.

 • Knop Nieuw: Via deze knop kan u makkelijk een nieuwe klant aanmaken aan wie het order
  gefactureerd zal worden.

Als u op deze knop drukt kan u een nieuwe klant aanmaken dmv de klantenwizard. Nadat u
de nieuwe klant heeft aangemaakt, wordt deze opgeslagen en verschijnt volgende melding.

Klik op Yes. U krijgt volgende melding te zien.

Als u terug op Yes klikt wordt de klant gewijzigd in het venster Aanmaak order.

 • Samenvatting van het order.

In deze samenvatting kan u het totaalbedrag zonder BTW, het totaalbedrag korting, het
totaalbedrag BTW en het totaalbedrag inclusief BTW en korting terugvinden van het order.
Helemaal onderaan kan u ook het aantal wisselstukken op het order terugvinden.

1.2.1 Manueel wisselstukken toevoegen

In de tabel kan u wisselstukken toevoegen door een wisselstuk te kiezen uit de lijst. Daartoe maakt u gebruik van de knoppen die verschijnen als u met de muis in de kolom Nr. klikt.Na het selecteren van een wisselstuk uit de lijst worden volgende kolommen automatisch ingevuld.

U kan de volgende kolommen manueel aanpassen:


Omschrijving

 • Aantal
 • Eenheidsprijs
 • Bedrag inclusief BTW: Als u dit bedrag aanpast dan wordt ook automatisch de kolom
 • Regelkorting % aangepast.
 • Regelkorting %: U kan een korting per regel geven door in de kolom Regelkorting % een
  percentage in te geven.

Als u een regel wil verwijderen dan kan u dit doen door in de kolom Lijn verwijderen op het rode
kruisje te klikken.

1.2.2 Wisselstukken toevoegen dmv een scanner

U heeft ook de mogelijkheid om wisselstukken toe te voegen dmv een scanner.
Terwijl u een wisselstuk inscant, heeft u de mogelijkheid om onmiddellijk ook het aantal
wisselstukken en een eventuele korting mee te geven.
Stel dat u 20 bouten wil toevoegen op het order en dat u € 1 korting wil geven aan de klant dan kan u dit op volgende manier doen adhv de scanner.


Vul in het veld Wisselstuk toevoegen "20+" in. Dit wil zeggen dat u 20 wisselstukken zal
toevoegen.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].
Vul in het veld Wisselstuk toevoegen "1-" in. Dit wil zeggen dat u € 1 korting zal geven.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].
Scan het wisselstuk.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].

In de tabel verschijnt volgende lijn.

Stel dat u 20 bouten wil toevoegen op het order en dat u 20% korting wil geven aan de klant dan kan u dit op volgende manier doen adhv de scanner.

Vul in het veld Wisselstuk toevoegen "20+" in. Dit wil zeggen dat u 20 wisselstukken zal
toevoegen.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].
Vul in het veld Wisselstuk toevoegen "20/" in. Dit wil zeggen dat u 20% korting zal geven.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].
Scan het wisselstuk.

Klik op de knop Toevoegen of [Enter].
In de tabel verschijnt volgende lijn.

U heeft dus volgende mogelijkheden om het aantal of de korting van een ingescand artikel te
manipuleren:

 • <aantal>+: Aantal wisselstukken
 • <bedrag>-: Korting bedrag
 • <percentage>/: Korting percentage

Deze kan u apart of onderling door elkaar gebruiken voor u het artikel scant. Enkel de 2 korting
types kan u niet met elkaar combineren.

1.2.3 Knoppen

Volgende knoppen staan onderaan rechts in het venster.

 • Opslaan en terug: Via deze knop wordt het order opgeslagen en keert u terug naar het
  hoofdvenster van de Kassa module.
 • Voorschot: Via deze knop kan u een voorschot registreren voor het order.

Druk op de knop Voorschot.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan u de betaling van het voorschot boeken. U ziet in de rechter kolom de
gegevens van de klant en het totaalbedrag van het betreffende order.

Vul links het ontvangen voorschot in en druk op de knop Cash (of een andere knop
afhankelijk van het betalingsmiddel).

U ziet dat het Te betalen bedrag werd vermeerderd met het voorschot. Door op de knop
Betaling Valideren te drukken, wordt de betaling geboekt.

 • Boeken en afdrukken: Via deze knop wordt de factuur geboekt en afgedrukt.
 • Boeken: Via deze knop wordt de factuur geboekt. Het venster Betaling boeken wordt
  automatisch geopend zodat u onmiddellijk de betaling kan verwerken

1.2.4 Sluiten venster

Er zijn verschillende manieren om dit venster te sluiten:

 • Via de knop Terug onderaan in het venster
 • Via het kruisje bovenaan rechts in het venster
 • Via [Esc]

Indien u op één van deze manier het venster probeert te sluiten dan krijgt men volgende melding te zien:

Als u op Yes drukt, wordt het geselecteerde order verwijderd en het venster wordt gesloten.
Als u op No drukt, wordt het geselecteerde order niet verwijderd en het venster wordt gesloten.

1.3 Bestaand oder selecteren

Druk op de knop Bestaand order selecteren.
Volgend venster verschijnt.
In dit venster kan u de openstaande verkooporders bekijken.

In de linker kolom ziet u volgende informatie:

 • Applied filter: De eventuele filter die u op de tabel geplaatst heeft.
 • Order infromatie:

In deze samenvatting kan u de order informatie van het geselecteerde order bekijken:
Aangemaakt door welke gebruiker, het totaal bedrag en het aantal lijnen.

1.3.1 Order lijst

In de order lijst krijgt u standaard volgende gegevens te zien:

 • Nr.
 • Opgesteld te
 • Factureren aan
 • Factuurnaam
 • Factuuradres
 • Factuurpostcode
 • Factuurplaats

U kan deze kolommen eventueel nog uitbreiden met volgende kolommen:

 • Afroepnr.
 • Orderklantnr.
 • Ordernaam
 • Orderadres
 • Orderplaats
 • Orderpostcode
 • Status
 • Orderland
 • Ordercontactpersoon
 • Factuurland
 • Factuurcontactpersoon
 • Aflevercode
 • Aflevernaam
 • Afleverpostcode
 • Afleverland
 • Aflevercontactpersoon
 • Boekingsdatum
 • Documentdatum
 • Kostenplaats
 • Merk code
 • Locatie
 • Verkoper
 • Valutacode

Indien u op zoek bent naar een order van een bepaalde klant kan u deze selectie onderaan in het
venster invullen.

Als u daarna op [Enter] drukt krijgt u enkel de orders te zien van klanten die voldoen aan de
selectie.

1.3.2 Knoppen

Volgende knoppen staan onderaan rechts in het venster.

Toon alles: Via deze knop kan u terug alle openstaande orders zichtbaar maken in de lijst.
U verwijdert de filter.

 • : Via deze knop kan u naar het vorige order navigeren.
 • : Via deze knop kan u naar het volgende order navigeren.
 • Selecteer Order: Via deze knop kan u het geselecteerde order openen. U opent het
  venster Aanmaak order en het geselecteerde order wordt getoond.

1.4 Betaling registreren

Druk op de knop Betaling registreren.
Volgend venster verschijnt.
In dit venster kan u de betaling van een geboekte factuur registreren.

Druk op de knop Klantenlijst.
Het Klantenoverzicht verschijnt.
In dit venster selecteert u de klant waarvoor u een betaling wenst te registreren en druk u op OK.

1.4.1 Betaling registreren zonder voorschot

Volgend venster verschijnt.

U ziet in de rechterkolom dat de klantgegevens werden ingevuld met de gegevens van de
geselecteerde klant.

 • Totaal openstaand: In dit veld ziet u het totaal openstaand bedrag voor de geselecteerde klant.
 • # Docs open: In dit veld ziet u het aantal opstaande klantenposten voor de geselecteerde
  klant.

Druk op de knop Open klantenposten onderaan links in het venster.
Volgend venster verschijnt.

Selecteer de facturen die de klant zal vereffenen en druk op Vereffening - ID toekennen of druk op [F9].

In de tabel wordt in kolom Vereffings-ID een ID toegekend.

Druk op OK.
U ziet in onderstaand venster dat het te betalen bedrag werd aangepast.

Om de betaling te registreren, vult u in het veld Bedrag ontvangen het ontvangen bedrag in. Stel dat de klant € 50 cash betaalt en € 117,25 met een bankkaart.
Vul 50 in in het veld Bedrag ontvangen en druk op de knop CASH.

U ziet dat het Bedrag ontvangen aangepast is met € 50 en in de tabel ziet u ook dat er € 50 cash betaald werd.
In het veld Wisselgeld ziet u dat de klant nog € 117,25 moet betalen.

De klant wil de resterende € 117,25 betalen met zijn bankkaart.
Vul 117,25 in in het veld Bedrag ontvangen en druk op de knop BC.

U ziet dat het Bedrag ontvangen aangepast is naar € 167,25 en in de tabel ziet u ook dat er €117,25 met een bankkaart betaald werd.
Het volledige openstaande bedrag werd betaald.

U kan de kassa automatisch laten openen door op onderstaande knop de klikken.

Volgende melding verschijnt.

Als u Yes kiest wordt de lade geopend

1.4.2 Betaling registreren met voorschot

Volgens venster verschijnt

U ziet in de rechterkolom dat de klantgegevens werden ingevuld met de gegevens van de
geselecteerde klant.

 • Totaal openstaand: In dit veld ziet u het totaal openstaand bedrag voor de geselecteerde klant.
 • # Docs open: In dit veld ziet u het aantal opstaande klantenposten voor de geselecteerde
  klant.

Druk op de knop Open klantenposten onderaan links in het venster.
Volgend venster verschijnt.

Selecteer de factuur en het voorschot en druk op Vereffening - ID toekennen of druk op [F9].

Om deze vereffening te boeken kiest u Vereffening - Vereffening boeken of druk op [F11].

U krijgt volgende melding te zien.

Kies Yes

U krijgt volgende melding te zien.

Druk op OK.
U ziet dat het voorschot vereffend werd.
Om de betaling te kunnen registreren kiest u de factuur die de klant zal vereffenen en drukt u op
Vereffening - ID toekennen of drukt u op [F9].

In de tabel wordt in kolom Vereffenings-ID een ID toegekend.

Druk op OK

U ziet in onderstaand venster dat het te betalen bedrag werd aangepast

Om de betaling te registreren, vult u in het veld Bedrag ontvangen het ontvangen bedrag in.
Stel dat de klant € 50 cash betaalt en € 61,5 met een bankkaart.
Vul 50 in in het veld Bedrag ontvangen en druk op de knop CASH.

U ziet dat het Bedrag ontvangen aangepast is met € 50 en in de tabel ziet u ook dat er €50 cash betaald werd.
In het veld Wisselgeld ziet u dat de klant nog € 61,5 moet betalen.

De klant wil de resterende € 61.5 betalen met zijn bankkaart.
Vul 61,5 in in het veld Bedrag ontvangen en druk op de knop BC.

U ziet dat het Bedrag ontvangen aangepast is naar € 111,50 en in de tabel ziet u ook dat er € 61,50 met de bankkaart werd betaald.
Het volledige openstaande bedrag werd betaald.

U kan de kassa automatisch laten openen door op onderstaande knop de klikken.

Volgende melding verschijnt.

Als u Yes kiest wordt de lade geopend.

1.4.3 Knoppen

Volgende knoppen staan onderaan rechts in het venster.

 • Boeken en Ticket: Via deze knop word de betaling gevalideerd en een kasticket wordt
  afgedrukt.

 • Boeken: Via deze knop word de betaling gevalideerd zonder een kasticket af te drukken

1.4.4 Sluiten venster

Er zijn verschillende manieren om dit venster te sluiten:

 • Via de knop Verwijder en Terug onderaan in het venster: In dit geval wordt het
  kassadocument direct verwijderd en het venster wordt automatisch gesloten.
 • Via het kruisje bovenaan rechts in het venster
 • Via [Esc]

Indien u op één van deze manier het venster probeert te sluiten dan krijgt men volgende melding te zien:

Als u op Yes drukt, wordt het geselecteerde kassadocument verwijderd en het venster wordt
gesloten.
Als u op No drukt, wordt het geselecteerde kassadocument niet verwijderd en het venster wordt
gesloten.

1.5 Verwerking registreren

Druk op de knop Verwerking registreren.
Volgend venster verschijnt.
In dit venster kan u de betaling van een verwerking registreren.

Druk op de knop Verwerking.
Het Process matrix overzicht verschijnt

In dit venster selecteert u het proces waarvoor u een betaling wenst te registreren en druk u op OK.
In het voorbeeld gaan we een betaling van benzine registreren.

U ziet in de rechterkolom dat de gegevens van het proces werden ingevuld.
U kan eventueel het vinkje Ontvangst aanvinken indien het om een ontvangst gaat.

Om de betaling te registreren vult u in het veld Bedrag ontvangen het betaald bedrag in. Stel dat u € 47 cash betaalt heeft dan vult u 47 in in het veld Bedrag ontvangen en druk op de knop CASH.

U ziet dat het Te betalen bedrag aangepast is met € 47 en in de tabel ziet u ook dat er € 47 cash betaald werd.
U kan de kassa automatisch laten openen door op onderstaande knop de klikken.

Volgende melding verschijnt.

Als u Yes kiest wordt de lade geopend.

1.5.1 Knoppen

Volgende knoppen staan onderaan rechts in het venster.

 • Boeken en Ticket: Via deze knop word de betaling gevalideerd en een kasticket wordt
  afgedrukt.
 • Boeken: Via deze knop word de betaling gevalideerd zonder een kasticket af te drukken.

1.5.2 Sluit venster

Er zijn verschillende manieren om dit venster te sluiten:

 • Via de knop Verwijder en Terug onderaan in het venster: In dit geval wordt het
  kassadocument direct verwijderd en het venster wordt automatisch gesloten.
 • Via het kruisje bovenaan rechts in het venster
 • Via [Esc]

Indien u op één van deze manier het venster probeert te sluiten dan krijgt men volgende melding te zien:

Als u op Yes drukt, wordt het geselecteerde kassadocument verwijderd en het venster wordt
gesloten.
Als u op No drukt, wordt het geselecteerde kassadocument niet verwijderd en het venster wordt
gesloten.

1.6 Parameters

Ga naar Diversen - Kassa - Instellingen - Kassa instellingen.
Open het tabblad Kassa. Dit tabblad werd toegevoegd.
Volgend venster verschijnt.

In dit tabblad kan u volgende zaken instellen:

 • Default customer: Via dit veld kan u de standaard klant instellen bij het aanmaken van een
  nieuw order. Als u op het pijltje klikt wordt het klantenoverzicht getoond. Daaruit kan u dan
  een standaard klant instellen die wordt weergegeven in de kassa module.

 • Payment button 1: Via dit veld kan u in de kassa module de 1e van de 5 betalingsknoppen
  instellen. Als u op het pijltje drukt, wordt onderstaand venster geopend.

Hieruit kan u een betalingsmiddel selecteren. Dit wordt dan weergegeven op de eerste knop
in de vensters Betaling registreren en Verwerking registreren.

 • Payment button 2: Via dit veld kan u in de kassa module de 2e van de 5 betalingsknoppen
  instellen. Als u op het pijltje drukt, wordt bovenstaand venster geopend.
  Hieruit kan u een betalingsmiddel selecteren. Dit wordt dan weergegeven op de tweede knop in de vensters Betaling registreren en Verwerking registreren.

 • Payment button 3: Via dit veld kan u in de kassa module de 3e van de 5 betalingsknoppen
  instellen. Als u op het pijltje drukt, wordt bovenstaand venster geopend.
  Hieruit kan u een betalingsmiddel selecteren. Dit wordt dan weergegeven op de derde knop
  in de vensters Betaling registreren en Verwerking registreren.

 • Payment button 5: Via dit veld kan u in de kassa module de 5e van de 5 betalingsknoppen
  instellen. Als u op het pijltje drukt, wordt bovenstaand venster geopend.
  Hieruit kan u een betalingsmiddel selecteren. Dit wordt dan weergegeven op de vijfde knop in de vensters Betaling registreren en Verwerking registreren.

 • Default Prepayment: Via dit veld kan u in de kassamodule een standaard verwerkingstype
  instellen voor voorschotten.
  Als u op het pijltje klikt, wordt het overzicht van de verwerkingstypes getoond. Daaruit kan u dan een standaard verwerkingstype instellen die wordt weergegeven in de kassa module.

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.