Prospectbeheer - Adressen exporteren

 

1. Inleiding

Het menu onder ‘Prospectie’ is uitgebreid met een nieuw onderdeel, met name ‘Te exporteren adressen’. 

Het gaat hier om een nieuwe tabel die elke verkoper een overzicht geeft van de nieuwe prospecten die door hem/haar zijn aangemaakt. Via de kleuraanduiding wordt aangegeven of een adres gekwalificeerd is of niet, waarbij logischerwijze ‘rood’ aangeeft dat het adres niet in orde is. Dagelijks worden de gekwalificeerde adressen uitgeladen en verzonden.

2. Gekwalificeerd adres

Een adres kan als gekwalificeerd bestempeld worden als alle noodzakelijke gegevens voorhanden zijn. Hierbij onderscheiden we drie scenario’s: 

2.1 Particulier = eindklant 

 • Titelcode
 • Naam
 • Voornaam
 • Volledig adres
 • Minstens 1 geldig contactmedium (telefoon/gsm/email) o
 • Huidige wagen en vervangingstermijn
 • Iinteresse wagen

2.2 Bestuurder verbonden aan een bedrijf 

Voor de bestuurde:

 • Titelcode     
 • Naam
 • Voornaam
 • Volledig adres
 • Minstens 1 geldig contactmedium (telefoon/gsm/email)
 • Huidige wagen en vervangingstermijn
 • Interesse wagen

Voor het bedrijf:   

 • Titelcode         
 • Naam
 • Nolledig adres
 • 1 telefoonnummer

2.3 Fleet manager verbonden aan een bedrijf

Voor de fleetmanager:

 • Titelcode
 • Naam
 • Voornaam  

Voor het bedrijf:

 • Titelcode
 • Naam
 • Volledig adres
 • 1 telefoonnummer

3. Relatie tussen een bedrijf en eindklant/fleetmanager

3.1 Vanuit de fiche van een bedrijf

In deze fiche gaat u naar de knop ‘Prospect’ en selecteert u ‘Contactpersonen’.

Hierdoor opent u onderstaand venster (Prospect Relation List).

Het aanklikken van het pijltje zal u toegang geven tot het volgende venster van waaruit u de
contactpersoon kan selecteren.


Nadat u de contactpersoon heeft toegewezen kan u in de kolom ‘Fleet Manager’ een vinkje
geactiveerd worden waardoor u aangeeft dat de betrokkene deze specifieke functie
uitoefent. Dit laatste kan enkel daar aangegeven worden.

3.2 Vanuit de fiche van een particulier

Ook hier kan via de knop ‘Prospect’ naar de tabel contactpersonen (Prospect Relation List)
gegaan worden en de relatie tot een bedrijf vastgelegd worden.

4. Tabel 'te exporteren adressen'

Eerst en vooral is het belangrijk om weten dat de tabel die u opent, samengesteld is op
basis van een aantal criteria. Met andere woorden u krijgt een lijst van adressen die
geselecteerd zijn op basis van volgende filters :

 • ‘Verkoper’ – filter : enkel uw eigen adressen
 • ‘Aangemaakt sinds’ – filter : enkel adressen aangemaakt sinds 01/01/2007*
 • ‘Locatie’ – filter : uw verkoper code is verbonden aan een locatie
  * aangezien de opstart slechts in juli heeft plaats gevonden worden enkel de nieuw
  aangemaakte adressen vanaf de datum van opstart genomen


Deze filters vindt u eveneens terug helemaal bovenaan het venster (zie foto hieronder).
De tabel zelf bestaat uit verschillende kolommen en daar kan men volgende informatie in
terugvinden :

Type prospect : bedrijf – man - vrouw

 • Nr. : nummer prospect
 • Contact van bedrijf : prospect nummer bedrijf waarvan particulier contact is
 • Niet verzenden : aanvinken = tijdelijk blokkeren voor verzending
 • Naam : naam van bedrijf of persoon
 • Adres : straatnaam – nummer – bus
 • Plaats : gemeente
 • Aantal opmerkingen : telling aantal ontbrekende noodzakelijke gegevens
 • Exportstatus : te vervolledigen of klaar voor transfer

5. Dagelijks controle van adressen

Het systeem gaat automatisch controleren of een adres al dan niet als gekwalificeerd kan
beschouwd worden. Hierbij betekent logischerwijze dat zwarte lijnen in orde zijn en dat de
rode nog dienen vervolledigd te worden om de verzending mogelijk te maken.


Uw aandacht zal zich dus moeten toespitsen op de adreslijnen die in het rood staan. Door
de lijn te selecteren en onderaan te klikken op ‘Kaart dossier’ komt u in de fiche van de
prospect terecht (zie schermen hieronder). Eenzelfde resultaat verkrijgt u door het pijltje
met de cursor te plaatsen op de adreslijn waarvan u het dossier wilt inkijken en twee keer
snel achter elkaar te klikken op de linkerknop van uw muis.

Zoals u weet, wordt in elke prospect fiche in de grijze blok in de linker kantlijn steeds
opgegeven welke gegevens ontbreken die maken dat er (nog) geen sprake is van
kwalificatie.

Eens u de aanpassingen heeft gedaan en de fiche opnieuw verlaat zal het systeem opnieuw
controleren of alle noodzakelijk gegevens voorhanden zijn. Is dit het geval dan kleurt de lijn
zwart, anders zal ze rood blijven.


U moet weten dat elke avond alle gekwalificeerde adressen zullen uitgelezen worden. Enkel
de rode lijnen blijven in de tabel staan tot u de nodige aanvullingen doet.


Gelieve te noteren dat volgende scenario’s geen aanleiding kunnen geven tot een geldige
verzending en zodoende in de tabel zullen blijven staan:

 1. bedrijf zonder enige relatie tot een eindklant of fleet manager (onafhankelijk van
  kwalificatie)
 2. als in een relatie bedrijf & eindklant één van beide partijen niet gekwalificeerd zijn
 3. als in een relatie bedrijf & fleet manager één van beide niet gekwalificeerd zijn

6. Opmerking: Speciale functies

Niet verzenden

Deze functie geeft u de mogelijkheid om een dossier tijdelijk tegen te houden in het geval
dat dit al zou gekwalificeerd zijn maar waarbij u verkiest eerst nog te vervolledigen. Door op
de prospectlijn in de kolom ‘Niet Verzenden’ een vink te plaatsen blokkeert u tijdelijk de
verzending.

Voorbeeld

U hebt een offerte gemaakt voor een persoon waarvan u weet dat deze voor een bedrijf
werkt. Deze man wenste echter de gegevens van het bedrijf nog niet te communiceren
maar u weet dat hij zal terugkomen en dan een offerte op naam van de firma laten maken.

Annuleren voor verzending

Onderaan in het scherm vindt u de knop ‘Functies’ . Wanneer u deze selecteert, verschijnt
‘annuleren voor verzending’. Als u deze functie gebruikt dan zal de adreslijn waarop u staat
uitgesloten worden voor verzending en zodoende ook uit de lijst verdwijnen.

Voorbeeld

U hebt voor de creatie van de SA3 prijskaarten een fictieve prospect aangemaakt en deze is
in de lijst verschenen. Natuurlijk moet deze niet gekwalificeerd en doorgezonden worden.

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.