Planmanager - Extra’s – Tips

- Altijd Planmanager open houden voordat communicatie met Informex wordt opgestart

- Dossier maar 1x naar Informex sturen !
o dossierkost + dubbel dossier in informex

- Nooit informex bestek overschrijven nadien,
o beter nieuw bestek aanmaken en lijnen kopiëren naar nieuw bestek, zo blijft
origineel behouden

- Winformex: verzekeringsopdrachten koppelen aan bestek
o Ontvangen opdracht in Informex > PM
o Opdracht: foto’s maken /aanvullen in PM
o Versturen naar Informex en daar ophalen (PM dossiernr is bekend)
o In Winformex:
 Plaatnr opzoeken
 Kopieer nr van de opdrachtverzekeringsopdracht
 Open de ingeleze opdracht in winformex
 Bewerken > 2e circuit > expertise
 Vul/plak daar het nummer van verzekeringsopdracht informex

- Communicatiemodule:
o om alle communicatie tussen alle partijen te registreren
o Alle mails via communicatiemodule laten vertrekken / terug inlezen
o Gebruik van sjablonen

- Gebruik maandkaarten (om niet productief werk op te registreren)
o Voor onderhoud gebouwen , werkplaats, verfcabine, …
o -negatieve dossiernummers vb -1501
o maandkaarten hebben geen begin – einddatum nodig (geen planning)

- Archiveren van oude dossiers / opdrachten waaraan geen gevolg wordt gegeven
o zie dossiers in status nieuw
o status aanpassen naar ‘geen herstel’
o dossiers blokkeren / sturen naar kluis

- Klantnummer nooit manueel ingeven indien koppeling met DMS niet volledig
o altijd voor zorgen dat in DMS/Navision de wagengegevens vervolledigd zijn
o nadien terug ophalen

- Samenvoegen dossiers (2 schades zelfde wagen , aparte afhandeling)
o Voor verwerken van 2 schadegevallen aan 1 wagen (vb 1 verzekering en 1 ten laste van klant)
o 2 dossiers kunnen zo samengevoegd worden tot 1 HO in atelier.
o Voor bestekverwerking en facturatie zijn blijven 2 aparte dossiers.
o Afspraakdatums en Voertuig binnen enkel onder samengevoegd dossier , niet in de
detaildossiers !
o Is niet om gegevens van een foutief/dubbel gemaakt dossier bij elkaar te zetten!

- Status te factureren regelmatig nakijken
o (nazicht openstaande / te facturen dossiers)
o Filter > geavanceerd: onderste veld > te factureren

- Na facturatie: nacalculatie nakijken of alle kosten zijn ingevuld
o Voor maken van resultaten: Rapporten > Financieel > contributierapport

Status overzicht (Automatisch):
- Nieuw: nieuw binnen gekomen opdrachten / gemaakte dossiers nog niet
- Afspraak: afpraak gemaakt met klant / datum afspraak is ingegeven in dossier (klokje)
- Gepland: indien dossier in de (blokjes)planning is ingepland
- Afgewerkt: alle taken zijn voltooid /afgepunt met ATR
- Afgewerkt / opgehaald: wagen werd opgehaald door klant (klokje)
- Gefactureerd: factuur werd gemaakt na afwerking

Opruimen van oude planningen
- Opvragen alle planningen in status Nieuw
- Nakijken en aanduiden wat ervoor moet gebeuren
o Oude dossiers > status Geen herstel zetten

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.