Release BMW Engine 10.27

1.1 Algemeen
1.1.1 Nieuwe functionaliteit
1.1.1.1 Export naar Excel/Word via Navision 2009 knoppen
1.1.1.2 Beperking op getoonde verkopers
1.1.2 Aangepaste functionaliteit
1.1.2.1 Functie voor BTW controle
1.1.2.2 Stabiliteit bij interfaces
1.2 Receptie
1.3 Magazijn
  1.3.1 Nieuwe functionaliteit
    1.3.1.1 Grand Slam Project 3
  1.3.2 Aangepaste functionaliteit
    1.3.2.1 Nieuwe referenties in verkoopactie Transport
    1.3.2.2 Extra optie bij afdrukken aankooporders
1.4 Werkplaats
  1.4.1 Nieuwe functionaliteit
    1.4.1.1 Kolom Create User ID is toegevoegd in Werkplaatsofferte venster
  1.4.2 Aangepaste functionaliteit
    1.4.2.1 Extra kolommen in overzicht werkplaatsorders
    1.4.2.2 Gewijzigde shortcut voor Controleren onderhoudscontracten in Werkplaatsorders
1.5 Tijdsbeheer
1.6 Voertuigadministratie
  1.6.1 Nieuwe functionaliteit
    1.6.1.1 Nieuwe veld E-serie in voertuigkaart
  1.6.2 Aangepaste functionaliteit
    1.6.2.1 Tabblad Voertuighistoriek in voertuigkaart
    1.6.2.2 Extra kolommen in Voertuigkaart
    1.6.2.3 Performantie in Voertuigkaart
    1.6.2.4 Banden in de Voertuigkaart
    1.6.2.5 Verwijderen van voertuig verwijdert ook de banden
    1.6.2.6 Aanpassingen in Merken en Modellen tabel voor Mobility cards
  1.6.3 Oplossingen van fouten
    1.6.3.1 Intern document nummer wordt ingevuld in Voertuighistoriek
    1.6.3.2 Labels van vrije velden op verkoopfiche waren niet correct
1.7 Sales
  1.7.1 Prospect nummer zichtbaar in SA3
  1.7.2 Bijkomende velden in Aligneren Contactgegevens
1.8 CRM verantwoordelijke
  1.8.1 Nieuwe functionaliteit
    1.8.1.1 Campagnebeheer - Selecteren op veld E-serie
    1.8.1.2 Campagnebeheer - Importeren van campagnedeelnemers in CRM Desktop
  1.8.2 Aangepaste functionaliteit
    1.8.2.1 5FA lijn werd onterecht automatisch afgesloten indien er nog een openstaande
               CRM-lead activiteit staat
    1.8.2.2 Menu-item Dossierbeheer opgesplitst
    1.8.2.3 Campagnebeheer - Extra kolommen in export klantengegevens
  1.8.3 Oplossingen van fouten
    1.8.3.1 Campagnebeheer - Export van klantengegevens
    1.8.3.2 Campagnebeheer - Activiteiten werden niet op de juiste verkoper geplaatst
1.9 Boekhouding & Administratie
  1.9.1 Aangepaste functionaliteit
    1.9.1.1 Overzicht van openstaande facturen in Leveranciersfiche
1.10 Tips & Tricks
  1.10.1 Vinkje Facturen niet afdrukken in Klantenkaart

1.1 Algemeen

1.1.1 Nieuwe functionaliteit

1.1.1.1 Export naar Excel/Word via Navision 2009 knoppen

Vanaf nu is het mogelijk om de belangrijkste kaarten en overzichtslijsten (F5) rechtstreeks te exporteren naar Excel of Word.

Bovenaan rechts in het Navision 2009 venster heeft u 2 knoppen waarmee u gegevens kan exporteren naar Word en Excel.

Als u bijvoorbeeld een prospectlijst geselecteerd heeft en u drukt op de knop Export naar Excel, dan krijgt u volgende lijst in Excel te zien.

 

1.1.1.2 Beperking op getoonde verkopers

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Verkoper. Volgend venster verschijnt.

Als men bovenaan op de knop Alles weergeven klikt worden alle verkopers getoond, ook degene die niet meer actief zijn (Degene waarvoor het vinkje Selecteer is uitgevinkt).

Door het vinkje uit te vinken zorgt men er nu voor dat deze verkopers niet meer zichtbaar zijn in alle vensters waar men een verkoper kan selecteren.

Voorbeeld 1:

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.

Volgend venster verschijnt.

Als men in het veld Verkoper op het pijltje klikt krijgt men volgend venster te zien.

Zoals u ziet zijn hier enkel de verkopers zichtbaar waarvoor het vinkje Selecteer is aangevinkt.

Voorbeeld 2:

 Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne en kies Campagne - Kaart.

Volgend venster verschijnt.

Als men in de kolom Verkoper op het pijltje klikt krijgt men volgend venster te zien.

Zoals u ziet zijn hier enkel de verkopers zichtbaar waarvoor het vinkje Selecteer is aangevinkt.

Voorbeeld 3:

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne en kies Campagne - Kaart.

Volgend venster verschijnt.

Ga naar Functies - Creëer activiteiten.

Volgend venster verschijnt.

Zoals u ziet zijn hier enkel de verkopers zichtbaar waarvoor het vinkje Selecteer is aangevinkt.

1.1.2 Aangepaste functionaliteit

1.1.2.1 Functie voor BTW controle

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten. Open het tabblad Algemeen.

Ga naar Financieel - Financieel - Leveranciers. Open het tabblad Algemeen.

Ga naar Financieel - Financieel - Adressen. Open het tabblad Algemeen.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. Open het tabblad Profielgegevens.

In de vorige versie is een nieuwe functie ontwikkeld om rechtstreeks gegevens op te vragen uit de europese BTW-database aan de hand van het BTW-nummer.

Aan deze functie is een aanpassing gebeurd naar de nieuwe versie.

Als de gebruiker de knop BTW nr. Controle  indrukt zullen de gegevens ingevuld worden op de onderstaande tekst vakken zodat men de gegevens kan controleren voor deze klant.

1.1.2.2 Stabiliteit bij interfaces

De stabiliteit bij interfaces zoals SA3 en ISPA is verhoogd.

1.2 Receptie

1.3 Magazijn

1.3.1 Nieuwe functionaliteit

1.3.1.1 Grand Slam Project 3

In deze versie is het Grand Slam Project 3 gerealiseerd.

Dit omvat:

 • Beschikbare voorraad
 • AT wisselstukken
 • Retour afhandeling
 • Koppeling ontvangst aan verkooporder SRD II interface

Voor dit project is een afzonderlijke handleiding geschreven die u eveneens op dit portaal kan terugvinden.

1.3.2 Aangepaste functionaliteit

1.3.2.1 Nieuwe referenties in verkoopactie Transport

De verkoopactie TRANSPORT is uitgebreid met nieuwe referenties voor de 3 Reeks Touring.

1.3.2.2 Extra optie bij afdrukken aankooporders

Ga naar Stock Beheer - Aankoop wisselstukken - Orders.

Ga naar Afdrukken - Order.

Selecteer het tabblad Opties. Volgend venster verschijnt.

In dit venster is het vinkje Incl. Andere Locaties toegevoegd.

Als men dit vinkje aanvinkt worden alle orders van alle locaties afgedrukt.

Als men dit vinkje uitvinkt worden enkel de orders van de geselecteerde locatie afgedrukt.

1.4 Werkplaats

1.4.1 Nieuwe functionaliteit

1.4.1.1 Kolom Create User ID is toegevoegd in Werkplaatsofferte venster

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer werkplaats - Offertes.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster is de kolom Create User ID toegevoegd.

1.4.2 Aangepaste functionaliteit

1.4.2.1 Extra kolommen in overzicht werkplaatsorders

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur.

Het Werkplaatsorder venster verschijnt.

Door op F5 te drukken of Order - Overzicht te kiezen kan men de lijst van werkplaatsorders opvragen.

In deze tabel zijn volgende kolommen toegevoegd:

 • Orderadres
 • Orderpostcode
 • Orderplaats
 • Datum ophaling
 • Opgesteld te

1.4.2.2 Gewijzigde shortcut voor Controleren onderhoudscontracten in Werkplaatsorders

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders factuur.

Het Werkplaatsorder venster verschijnt.

In dit venster kan men via Functies - Onderhoudscontract - Controleren de onderhoudscontracten controleren.

Hiervoor bestaat ook een shortcut die in deze versie aangepast is naar CTRL+U.

1.5 Tijdsbeheer

1.6 Voertuigadministratie

1.6.1 Nieuwe functionaliteit

1.6.1.1 Nieuwe veld E-serie in voertuigkaart

Ga naar Wagenbeheer - Voertuigen - Voertuigen.

Ga naar tabblad Specificaties.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster is het veld E-Serie toegevoegd. Dit veld bevat de E-code van het voertuig. Door dit veld toe te voegen is het mogelijk om in de Campagnebeheer module te selecteren op dit veld.

1.6.2 Aangepaste functionaliteit

1.6.2.1 Tabblad Voertuighistoriek in voertuigkaart

Ga naar Wagenbeheer - Voertuigen - Voertuigen.

Volgend venster verschijnt.

Het tabblad Voertuighistoriek is als eerste tabblad geplaatst.

1.6.2.2 Extra kolommen in Voertuigkaart

Ga naar Wagenbeheer - Voertuigen - Voertuigen.

Volgend venster verschijnt.

In de tabbladen Voertuighistoriek, Open orders, Order historiek en Facturen zijn volgende kolommen toegevoegd:

 • Korte beschrijving 1
 • Korte beschrijving 2
 • Kilometerstand

1.6.2.3 Performantie in Voertuigkaart

De performantie is verbeterd in de Voertuigkaart. Dit komt omdat de sortering op de voertuigkaart is aangepast.

Men kan de sortering aanpassen op volgende manier:

Ga naar Wagen beheer - Voertuigen - Instellingen - Voertuiginstellingen.

Open het tabblad Algemeen.

Volgend venster verschijnt.

In dit tabblad kan men een Algemene sortering instellen: Aflopen of Oplopend.

Ga naar Wagen beheer - Voertuigen - Voertuigen. Volgend venster verschijnt.

In dit venster ziet men dat de Voertuighistoriek gesorteerd is op Boekingsdatum aflopend

1.6.2.4 Banden in de Voertuigkaart

Ga naar Wagenbeheer - Voertuigen - Voertuigen. Volgend venster verschijnt.

In dit venster zijn de zomerbanden altijd standaard zichtbaar.

1.6.2.5 Verwijderen van voertuig verwijdert ook de banden

Als men een voertuig verwijdert worden nu ook de gelinkte banden verwijderd uit de database.

1.6.2.6 Aanpassingen in Merken en Modellen tabel voor Mobility cards

Er is een aanpassing gebeurd in de Merken en Modellen tabel voor Mobility cards. Extra merken en modellen zijn toegevoegd.

1.6.3 Oplossingen van fouten

1.6.3.1 Intern document nummer wordt ingevuld in Voertuighistoriek

Ga naar Wagenbeheer - Voertuigen - Voertuigen. Volgend venster verschijnt.

In het tabblad Voertuighistoriek werd het Intern document nummer niet ingevuld. Dit is nu wel het geval.

1.6.3.2 Labels van vrije velden op verkoopfiche waren niet correct

Deze labels kunnen ingesteld worden via Wagenbeheer - Verkopen voertuigen Instellingen - Verkoopfiches.

Tabblad Labels.

1.7 Sales

1.7.1 Prospect nummer zichtbaar in SA3

In Sales Assistant 3 is het prospect nummer zichtbaar.

1.7.2 Bijkomende velden in Aligneren Contactgegevens

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Desktop.

Het CRM Desktop venster verschijnt.

In dit venster kan men contactgegevens aligneren via de knop Functies - Aligneer contactgegevens.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster zijn volgende velden toegevoegd:

 • Privacy gegevens (Robinson)
 • Nooit bellen
 • Nooit mail
 • Nooit SMS
 • Nooit Emailen

Let op: Deze velden zijn puur informatief.

1.8 CRM verantwoordelijke

1.8.1 Nieuwe functionaliteit

1.8.1.1 Campagnebeheer - Selecteren op veld E-serie

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne of maak een nieuwe aan.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan men via Functies - Uitbreiden doelgroep verkoop georiënteerd of Functies - Uitbreiden doelgroep naverkoop georiënteerd prospecten of klanten toevoegen adhv een selectie.

In het tabblad Voertuig is het veld E-Serie toegevoegd. Dit veld bevat de E-code van het voertuig. Vanaf nu is het mogelijk om op dit criterium te selecteren.

Zowel in het venster Uitbreiden doelgroep verkoop georiënteerd.

Als in het venster Uitbreiden doelgroep naverkoop georiënteerd.

1.8.1.2 Campagnebeheer - Importeren van campagnedeelnemers in CRM Desktop

In deze versie is het mogelijk om een lijst met deelnemers te importeren in een bestaande campagne. Hoe men dit kan doen wordt uitgelegd in volgende paragraaf.

De lijst met deelnemers moet een .csv bestand zijn met volgende layout:

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer een bestaande campagne of maak een nieuwe campagne aan (zorg ervoor dat het een retail campagne is).

Volgend venster verschijnt.

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Desktop.

Ga naar Admin - Import - Retail campagnes. Volgend venster verschijnt.

Selecteer de juiste Bestandsnaam.

Selecteer het juiste Campagnenummer (van de campagne die u zonet aangemaakt/ geselecteerd heeft).

Klik op OK.

In de CRM Desktop verschijnt volgende lijn.

Deze lijn behandelt u op dezelfde manier als een campagne die binnenkomt van BMW/MINI uit.

Ga naar CRM - Detail kaart.

Volgend venster verschijnt.

Via Functies - Aligneren contactgegevens kan men de lijnen aligneren. Eens dit gebeurd is klikt men op OK.

Nadien kan men een verantwoordelijke toekennen aan de campagne via Functies Toekennen verantwoordelijke - Kies uit lijst.

Via Functies - Transfer naar verantwoordelijke wordt de campagne getransfereerd.

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne en kies Campagne - Kaart.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan men de geïmporteerde lijnen zien.

1.8.2 Aangepaste functionaliteit

1.8.2.1 5FA lijn werd onterecht automatisch afgesloten indien er nog een openstaande
           CRM-lead activiteit staat

Stel dat er een CRM-lead binnenkomt en nadien wordt er voor deze klant vanuit SA3 een bestelbon (5FA) afgedrukt, dan wordt deze activiteit aangemaakt in Navision. In de vorige versie werd deze activiteit onterecht automatisch afgesloten (omdat er een openstaande CRM-lead staat) en standaard werd voertuig verkocht aangeduid. Dit is nu niet meer het geval. Via deze aanpassing kan de gebruiker nu zelf de 5FA activiteit afsluiten en voertuig verkocht of niet verkocht aanduiden.

1.8.2.2 Menu-item Dossierbeheer opgesplitst

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie.

In het hoofdmenu ziet men het volgende.

Het menu-item Dossierbeheer is opgesplitst in Dossierbeheer en Agenda.

Dossierbeheer opent de prospect fiche. Agenda opent de agenda.

Ga naar Relatiebeheer - CRM.

In het hoofdmenu ziet men het volgende.

Het menu-item Dossierbeheer is aangepast naar Agenda daar dit menu-item de agenda opende.

1.8.2.3 Campagnebeheer - Extra kolommen in export klantengegevens

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne of maak een nieuwe aan.

Volgend venster verschijnt.

Van zodra men deelnemers heeft toegevoegd aan de lijst kan men de volledige lijst exporteren via Functies - Exporteren klantengegevens. In de folder C:\Temp kan men dan het bestand export.csv vinden.

In dit bestand zijn 4 extra kolommen toegevoegd:

 • Klant type
 • Taal
 • Landcode
 • Klantnummer

1.8.3 Oplossingen van fouten

1.8.3.1 Campagnebeheer - Export van klantengegevens

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne of maak een nieuwe aan.

Volgend venster verschijnt.

1.8.3.2 Campagnebeheer - Activiteiten werden niet op de juiste verkoper geplaatst

Ga naar Relatiebeheer - CRM - CRM Campagnes.

Selecteer de gewenste campagne en kies Campagne - Kaart.

Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan men prospecten toevoegen door gebruik te maken van de functie Uitbreiden doelgroep verkoop georienteerd of Uitbreiden doelgroep naverkoop georienteerd.

Om activiteiten aan te maken voor deze prospecten kiest men Functies - Creëer activiteiten. (Zorg er wel voor dat alle prospecten een verkoper hebben toegewezen gekregen in de eerste kolom en dat de Activiteit types zijn aangemaakt). Volgend venster verschijnt.

In dit venster kan men activiteiten aanmaken in de agenda's van de verkopers zichtbaar in de eerste kolom.

Nadat dit gebeurd is kan men de activiteiten raadplegen in de agenda van de juiste verkoper.

1.9 Boekhouding & Administratie

1.9.1 Aangepaste functionaliteit

1.9.1.1 Overzicht van openstaande facturen in Leveranciersfiche

Ga naar Financieel - Financieel - Leveranciers.

Onderaan in dit venster heeft men een overzicht van het openstaande saldo bij de leverancier.

Als men op één van deze velden klikt heeft men nu de mogelijkheid om de openstaande facturen de bekijken door op het pijltje te klikken.

1.10 Tips & Tricks

1.10.1 Vinkje Facturen niet afdrukken in Klantenkaart

Op de Klantenkaart is er op de tab Facturering een vinkje Facturen niet afdrukken beschikbaar.

Als dit vinkje aangevinkt wordt dan worden de facturen niet automatisch afgedrukt. Deze situatie wordt vooral gebruikt voor leaseklanten. Voor deze klanten gebeurt het factureren automatisch via het unified platform. Deze facturen worden niet afgeprint en naar de leasebedrijven gestuurd.

 

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.