Release BMW Engine 10.14

1.1 Algemeen
  1.1.1 Aangepaste functionaliteit
    1.1.1.1 Vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen in Mobility card
1.2 Receptie
  1.2.1 Nieuwe functionaliteit
    1.2.1.1 Nieuw veld Reden van blokkering in prospect/klanten fiche
1.3 Magazijn
  1.3.1 Nieuwe functionaliteit
    1.3.1.1 Boekingsdatum kan aangepast worden per wisselstuk
    1.3.1.2 Prijsupdates
       1.3.1.2.1 Opnieuw inlezen van prijsupdates
    1.3.1.2.2 Importeren van AT wisselstukken
    1.3.1.3 De grootte van de database wordt automatisch geëvalueerd
    1.3.1.4 Melding bij importeren van ETK data
    1.3.1.5 Omschrijving 2 is toegevoegd aan de Standaard klantenteksten voor wisselstukken
  1.3.2 Oplossingen van fouten
    1.3.2.1 Extra wisselstuk werd 2 x getoond op order
1.4 Werkplaats
  1.4.1 Nieuwe functionaliteit
    1.4.1.1 Wisselstuk beschikbaar in DMDC zichtbaar in groen op werkplaatsofferte
    1.4.1.2 Automatische goedkeuring onderhoudscontract (UBENCH)
      1.4.1.2.1 Onderhoudscontract controleren
        1.4.1.2.1.1 Initiële aanvraag
        1.4.1.2.1.2 Volgende aanvragen
      1.4.1.2.2 Overzicht onderhoudscontract goedkeuringen
      1.4.1.2.3 Facturatie
    1.4.1.3 EU-SERV toevoegen op klantenkaart en gebruiken op werkplaatsorder
    1.4.1.4 Mogelijkheid om huurwagens van meerdere locaties te zien in de planning
    1.4.1.5 ISPA Light
    1.4.1.6 Order toestand wordt aangeduid in kleur
    1.4.1.7 Vinkje klant opmerkingen afdrukken toegevoegd
    1.4.1.8 Sorteren van huurwagens
  1.4.2 Aangepaste functionaliteit
    1.4.2.1 De functie Controle verkoop acties in een werkplaats order
    1.4.2.2 De rechten in de planning om te kunnen boeken onder 0 PE's kunnen ingesteld
worden per gebruiker
    1.4.2.3 Extra velden in gedetailleerde planning
  1.4.3 Oplossingen van fouten
    1.4.3.1 BTW op garantieproforma
    1.4.3.2 BTW-Bedrijfsboekingsgroep
1.5 Tijdsbeheer
  1.5.1 Oplossingen van fouten
    1.5.1.1 Nummerplaat op bestek
1.6 Voertuigadministratie
  1.6.1 Nieuwe functionaliteit
    1.6.1.1 BSIES contract type toegevoegd
  1.6.2 Oplossingen van fouten
    1.6.2.1 Bij negatieve mutatie verscheen voertuig niet meer in de stocklijst
1.7 Sales
1.8 CRM verantwoordelijke
  1.8.1 Nieuwe functionaliteit
    1.8.1.1 Functie voor BTW controle
    1.8.1.2 Nieuw veld Reden van blokkering in prospect/klanten fiche
    1.8.1.3 Zelfde prospect kan niet als contactpersoon toegevoegd worden
  1.8.2 Oplossingen van fouten
    1.8.2.1 Campagne beheer
    1.8.2.2 Fout in afdrukken fiche opgelost
1.9 Boekhouding & Administratie
  1.9.1 Nieuwe functionaliteit
    1.9.1.1 Aanmaningen per locatie
    1.9.1.2 Functie voor BTW controle
1.10 IT-verantwoordelijke concessiehouder
  1.10.1 Nieuwe functionaliteit
    1.10.1.1 Toestaan SMS (Werkplaats) bij bestaand GSM nummer

 

1.1 Algemeen

1.1.1 Aangepaste functionaliteit

1.1.1.1 Vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen in Mobility card

Indien in de mobility card het vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen wordt aan- of afgevinkt, dan heeft dit gevolgen in de prospect/klantenfiche.

Indien in de mobility card het vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen werd aangevinkt, dan zijn volgende vinkjes automatisch aangevinkt in de prospect/klantenfiche.

Indien in de mobility card het vinkje Wenst geen nieuws te ontvangen niet werd aangevinkt, dan zijn volgende vinkjes automatisch aangevinkt in de prospect/klantenfiche.

Indien in dit geval de status van de mobility card verandert van Gestart naar Beëindigd en tijdens dit proces wordt het vinkje niet meer aangevinkt, dan worden de velden Nooit SMS en Nooit Emailen automatisch uitgevinkt. Dit gebeurt omdat de bestuurder door het ondertekenen van de  papieren van de mobility card de toestemming geeft om hem te contacteren.

 

1.2 Receptie

1.2.1 Nieuwe functionaliteit

1.2.1.1 Nieuw veld Reden van blokkering in prospect/klanten fiche

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. Ga naar de Prospect kaart.

In de klanten/prospect fiche is het veld Reden van blokkering toegevoegd. Dit veld is enkel zichtbaar als de checkbox Geblokkeerd is aangevinkt.

In dit nieuwe veld kan men een reden kiezen uit een lijst door op het pijltje te klikken.

Opmerking: De velden Geblokkeerd en Reden van blokkering worden niet gelijkgeschakeld in de klantenfiche en de prospectfiche.

De redencodes die men wil zien in deze lijst kan men aanpassen in volgend venster.

Ga naar Financieel - Financieel - Instellingen - Volgcodes - Redencodes.

Men kan de lijst aanpassen door in de kolom Uitsluiten van blokkeringen aan te duiden welke redencodes men niet wil zien in de lijst.

De reden codes voor blokkering die in het systeem zijn aangeleverd zijn:

 • ADVOCAAT: Dossier behandeld door advocaat
 • INCASSO: Dossier behandeld door incassobureau
 • ONBETAALD: Nog onbetaalde facturen
 • GESCHIL: Betwiste factuur
 • ONTBINFO: Ontbrekende informatie
 • OVERLEDEN: Klant overleden
 • FAILLISSEMENT: Klant failliet

1.3 Magazijn

1.3.1 Nieuwe functionaliteit

1.3.1.1 Boekingsdatum kan aangepast worden per wisselstuk

Ga naar Stock beheer - Aankoop wisselstukken - Ontvangsten.

In het detailvenster is de kolom Boekingsdatum toegevoegd.

In deze kolom staat standaard de Boekingsdatum die bovenaan het scherm in de hoofding zichtbaar is, maar de gebruiker kan deze datum aanpassen per wisselstuk. Als de boekingsdatum wordt aangepast, dan wordt het betreffende wisselstuk op die datum ingeboekt in de boekhouding.

1.3.1.2 Prijsupdates

1.3.1.2.1 Opnieuw inlezen van prijsupdates

In sommige gevallen wordt de prijsupdate niet automatisch uitgevoerd. Daarom is er nu een systeem ontwikkeld dat dit probleem opvangt door automatisch de niet ingelezen prijsupdates uit te voeren.

1.3.1.2.2 Importeren van AT wisselstukken

De prijzen van AT wisselstukken worden ingelezen in een prijsbestand.

In een latere fase worden hiervoor nog toepassingen ontwikkeld.

1.3.1.3 De grootte van de database wordt automatisch geëvalueerd

De grootte van de database wordt automatisch geëvalueerd door de helpdesk. Op die manier kan de helpdesk ingrijpen waar nodig.

1.3.1.4 Melding bij importeren van ETK data

Bij het importeren van pakketten in Navision kan het zijn dat een wisselstuk uit dat pakket niet bestaat in Navision.

In dat geval wordt volgende melding getoond.

1.3.1.5 Omschrijving 2 is toegevoegd aan de Standaard klantenteksten voor wisselstukken

Ga naar Stock beheer - Aankoop wisselstukken - Instellingen - Instellingen aankoop wisselstukken.

In het tabblad Algemeen is de optie Omschrijving 2 toegevoegd aan het veld Standaard klantentekst.

Op deze manier kan men de Omschrijving 2 mee afdrukken op de etiketten.

1.3.2 Oplossingen van fouten

1.3.2.1 Extra wisselstuk werd 2 x getoond op order

Bij het toevoegen van een wisselstuk op een order waaraan een extra wisselstuk automatisch wordt toegevoegd werd het extra wisselstuk 2 keer toegevoegd, dit is nu niet meer het geval. Het extra wisselstuk wordt maar 1 keer toegevoegd.

1.4 Werkplaats

1.4.1 Nieuwe functionaliteit

1.4.1.1 Wisselstuk beschikbaar in DMDC zichtbaar in groen op werkplaatsofferte

Als er een wisselstuk dat beschikbaar is in DMDC op een werkplaats offerte wordt gezet, dan komt deze lijn ook in het groen te staan (zoals op een werkplaats order).

1.4.1.2 Automatische goedkeuring onderhoudscontract (UBENCH)

Deze nieuwe functie is bedoeld om het administratieve gedeelte te beperken waarbij de goedkeuring wordt gevraagd bij het behandelen van een voertuig met een onderhoudscontract geregistreerd bij BMW FS.

Wanneer er op dit ogenblik een voertuig op onderhoud komt zal er bij vragen omtrent een onderhoudscontract (serenity) steeds contact moeten worden opgenomen met BMW FS. Denk hierbij aan vragen zoals: “Mag de microfilter vervangen worden op 60.000 km voor voertuig x met nummerplaat aaa-111?

Dit zal vanaf nu grotendeels automatisch verlopen wanneer de nieuwe functie aangeroepen wordt. Men zal dan per lijn zien of men door mag gaan met de uitvoering of toepassing hiervan.

1.4.1.2.1 Onderhoudscontract controleren

1.4.1.2.1.1 Initiële aanvraag

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur.

Om een aanvraag naar BMW FS te sturen gebruikt men de functie Functies Onderhoudscontract - Controleren.

De initiële aanvraag gebeurt in 2 fases:

Fase 1

Indien het de eerste keer is dat deze functie wordt uitgevoerd voor dit onderhoudscontract zal er een antwoord teruggestuurd worden of dit voertuig (controle combinatie chassisnummer/nummerplaat en kilometerstand) een onderhoudscontract heeft.

Volgende meldingen zijn mogelijk:

 • Geen toegang om gebruik te maken van de Automatic Service Contract Approval.
 • Logingegevens zijn niet correct voor deze concessie (corrigeer in Beheer werkplaats - Instellingen - Webservice Setup).  Voertuig niet gevonden ter automatische goedkeuring.
 • Voertuig is niet gevonden in de databank van BMW FS. Controleer of de wagen wel degelijk een onderhoudscontract bezit bij BMW FS.
 • Voertuig bestaat meerdere keren. Neem contact op met FS.
 • Voertuig bestaat meerdere keren in de databank van BMW FS. Neem hiermee contact op.
 • Nummerplaat en chassisnummer komen niet overeen. Controleer dit aub. Controleer of chassisnummer en nummerplaat overeenkomen. Indien correct neem contact op met BMW FS.
 • Voertuig heeft geen serenity contract.
 • Dit voertuig staat niet geregistreerd met een onderhoudscontract.
 • Het is niet toegestaan het order op te vragen.
 • Controleer of logingegevens correct zijn voor deze concessie.
 • Dossier niet gevonden. Neem contact op met FS.
 • Dossier voor dit order is onbekend bij BMW FS.
 • Geen onderhoudswerken gevonden voor deze kilometerstand. Neem contact op met FS.
 • Voor dit voertuig is geen onderhoudswerk gevonden. Controleer chassisnummer, nummerplaat en kilometerstand.
 • Dit voertuig heeft geen contract meer, contractdatum is verlopen. Neem contact op met FS.
 • Contract verstreken. Geen onderhoudscontract meer aanwezig voor dit voertuig.
 • Maximum kilometers zijn overschreden. Facturatie voor rekening klant.
 • Contract verstreken. Kilometerstand overschreden.
 • Geen service pakket gevonden. Neem contact op met FS.
 • Geen onderhoudspakketten gevonden voor dit voertuig. Neem contact op met BMW FS.
 •  Kilometerstand valt uit het bereik van onderhoud. Neem contact op met FS. Wagen komt te vroeg of te laat binnen voor onderhoud. Neem contact op met BMW FS.
 • Onderhoud is reeds gebeurd voor deze kilometerstand.
 • Controleer kilometerstand. Onderhoud reeds uitgevoerd voor deze kilometerstand.
 • Dossier is niet klaar om gefactureerd te worden. Neem contact op met FS.
 • Controleer of alle lijnen goedgekeurd zijn.
 • Onverwachte fout. Probeert u later opnieuw.
 • Later opnieuw proberen. Wanneer na lange tijd nog steeds niet functioneel contact opnemen met BMW FS.
 • Geen onderhoudscontract gevonden voor dit voertuig.
 • Voor dit voertuig is geen onderhoudscontract gevonden.
 • Manuele goedkeuring vereist. Neem contact op met FS.
 • Uitzonderingen gevonden. Neem contact op met BMW FS om manueel goed te laten keuren.

Fase 2

In de tweede fase worden alle lijnen van het order gecontroleerd.

We zien na de controle de iconen veranderen per lijn:

 • V: Onderhoud toegestaan
 • X: Onderhoud afgewezen door BMW FS
 • ?: Wachten op bevestiging BMW FS
 • O: Facturatie voor de klant

1.4.1.2.1.2 Volgende aanvragen

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur.

Na elke aanpassing op de lijnen zal het order automatisch afgewezen worden zodat het noodzakelijk is om opnieuw de functie Functies - Onderhoudscontract - Controleren uit te voeren.

We zien na elke controle de iconen veranderen per lijn:

 • V: Onderhoud toegestaan
 • X: Onderhoud afgewezen door BMW FS
 • ?: Wachten op bevestiging BMW FS
 • O: Facturatie voor de klant

1.4.1.2.2 Overzicht onderhoudscontract goedkeuringen

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Periodieke activiteiten - Overzicht onderhoudscontract goedkeuringen.

In dit venster ziet men een overzicht van alle openstaande werkplaatsorders waarvoor een automatische controle is opgevraagd met de status of ze goedgekeurd zijn of afgewezen. Door op de knop Alles hercontroleren te drukken kan men opnieuw controleren of de openstaande orders ondertussen zijn goedgekeurd.

Men kan ook het order openen per lijn.

1.4.1.2.3 Facturatie

Wanneer men een order probeert te boeken zonder dat het door BMW FS is goedgekeurd zal men een melding krijgen dat de uiteindelijke factuur die wordt opgestuurd naar BMW FS niet correct zal zijn.

Er is wel de mogelijkheid om dit te negeren en verder te gaan met factureren.

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Geboekte facturen.

U hebt de mogelijkheid om de factuur te bekijken die automatisch werd doorgestuurd naar BMW FS door in de geboekte verkoopfactuur Afdrukken - Factuur leasing te kiezen.

1.4.1.3 EU-SERV toevoegen op klantenkaart en gebruiken op werkplaatsorder

Ga naar Financieel - Instellingen - Algemene Boekingsgroepen Bedrijfsboekingsgroepen.

Het veld Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep Service werd toegevoegd in de bedrijfsboekingsgroepen. Voor alle bedrijfsboekingsgroepen is de Standaard BTWbedrijfsboekingsgroep Service gelijk aan de Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep behalve voor EU. Hier is dit EU-SERV. De reden wordt u in onderstaand voorbeeld duidelijk.

Ga naar Financieel - Klanten. Ga naar het tabblad Facturering.

Het nieuwe veld BTW-bedrijfsboekingsgroep Service in de klantenfiche wordt automatisch opgevuld met de Standaard BTW-bedrijfsboekingsgroep Service uit de bedrijfsboekingsgroepen.

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Offertes.

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Orders Factuur.

Ga naar Werkplaats Beheer - Beheer Werkplaats - Orders Creditnota.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Offertes.

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Orders.

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Facturen.

Ga naar Stock Beheer - Verkoop wisselstukken - Creditnota's.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

Ga naar Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Offertes.

Ga naar Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Orders.

Ga naar Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Facturen.

Ga naar Voertuig Beheer - Verkopen voertuigen - Creditnota's.

De BTW-bedrijfsboekingsgroep wordt automatisch opgevuld met de BTWbedrijfsboekingsgroep Service uit de klantenfiche.

1.4.1.4 Mogelijkheid om huurwagens van meerdere locaties te zien in de planning

Ga naar Financieel - Financieel - Instellingen - Algemeen - Locaties.

In deze tabel is de kolom Filter huurwagen planning toegevoegd.

In deze kolom geeft men de locaties in waarvan men de huurwagens wil zien.

Bijvoorbeeld:

Men heeft volgende locaties:

 • HQ
 • Loc1
 • Loc2

In locatie HQ wil men ook de huurwagens van locatie Loc1 zien.

In de kolom Filter huurwagen planning van het record HQ geeft men volgende waarde in: HQ|Loc1.

Opmerking: Zorg ervoor dat als u een filter plaatst dat u altijd de locatie vermeldt waar u de verandering wil doorvoeren. In het voorbeeld is dit HQ.

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Werkplaatsplanning.

Ga naar Planning - Huurwagen planning.

In volgend scherm ziet men nu de huurwagens van locatie HQ en locatie Loc1.

1.4.1.5 ISPA Light

ISPA Light (Integrated Service Process Application) is een applicatie waarmee men de sleutelgegevens automatisch kan lezen. Deze gegevens kunnen op 2 manieren gelezen worden:

 • Enerzijds kan men via TeleService calls de sleutelgegevens binnenkrijgen. Als er iets moet nagekeken worden aan de wagen dan stuurt de wagen zelf via SMS de sleutelgegevens door naar ISPA Light. Op deze manier kan de concessie de bestuurder van de wagen zelf contacteren om een afspraak te maken.  
 • Anderzijds kan men de sleutelgegevens lezen via de lezer.

Aan de hand van deze sleutelgegevens kan men bekijken wat er moet gebeuren aan de wagen en kan men een order doorsturen naar Navision.

Op het moment dat op de knop Overdragen aan DMS wordt geklikt, wordt het order aangemaakt (of eventueel worden de gegevens aan een bestaand openstaand order voor dit voertuig toegevoegd).

Aan het order worden taken toegevoegd, met daaraan de gekoppelde uurlonen/ wisselstukken.

Stap 1: Overdragen aan DMS - De gegevens worden naar Incadea doorgestuurd.

Stap 2: Voertuig en bestuurdergegevens worden getoond.

Stap 3: Melding welk order werd aangemaakt / aangepast.

Stap 4: Het order met taken zoals aangemaakt / aangepast.

1.4.1.6 Order toestand wordt aangeduid in kleur

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur.

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Creditnota.

In dit venster is er voor het veld Toestand een kleurcode voorzien om in één oogopslag een idee te hebben van de status bij het doorlopen van de order:

 • Zwart: Binnen
 • Rood: Klant wacht
 • Groen: Bezig
 • Grijs: Klaar
 • Blauw: Afgeleverd
 • Oranje: Verwacht

1.4.1.7 Vinkje klant opmerkingen afdrukken toegevoegd

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur.

Selecteer een order.

Ga naar Afdrukken - Orderbevestiging.

Ga naar tabblad Opties.

Vinkje Klantopmerkingen afdrukken werd toegevoegd.

Als men dit vinkje aanvinkt komen de opmerkingen ingegeven op de klantenkaart op het order te staan.

1.4.1.8 Sorteren van huurwagens

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Instellingen - Instellingen beheer werkplaats.

In dit scherm heeft men de mogelijkheid om de lijst van huurwagens zoals die wordt weergegeven in de huurwagenplanning op een werkplaatsorder te sorteren op Naam of Nr.

In het veld Sorteren Huurwagens duidt men de keuze aan.

1.4.2 Aangepaste functionaliteit

1.4.2.1 De functie Controle verkoop acties in een werkplaats order

De controle op de verkoop acties kan men uitvoeren op een wisselstuk order en op een werkplaats order. Maar als men dit uitvoert op een werkplaats order wordt er een melding getoond.

1.4.2.2 De rechten in de planning om te kunnen boeken onder 0 PE's kunnen ingesteld

Ga naar Financieel - Financieel - Instellingen - Gebruikers - Gebruikersrechten.

Selecteer de gewenste gebruiker.

Ga naar Setup User - Card.

Ga naar tabblad BMW Apps.

In veld Planningrechten kan men nu aanduiden of de gebruiker de mogelijkheid heeft om onder 0 PE te gaan in de werkplaatsplanning.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 • "": Het is toegelaten om onder 0 PE te gaan in de werkplaatsplanning.
 • Niet toegelaten: Het is niet toegelaten om onder 0 PE te gaan in de werkplaatsplanning.
 • Waarschuwing: Het is toegelaten om onder 0 PE te gaan in de werkplaatsplanning maar men krijgt een melding.

1.4.2.3 Extra velden in gedetailleerde planning

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Instellingen - Instellingen beheer werkplaats.

Indien men in de Werkplaatsplanning met resources werkt, dan staat in dit venster Type Planning = Resource.

In de Werkplaats planning is bovenaan het veld Beschikbare huurwagens toegevoegd.

In de Werkplaats Planning zijn volgende kolommen toegevoegd:

 • Betalingsvoorwaarden: Bevat de betalingsvoorwaarden van de specifieke klant. Actieve werknemer: Bevat de initialen van de werknemer die met het order bezig is.
 • Resource Naam: De naam van de resource.
 • Prioriteit: Bepaalt de volgorde van de orders in het tijdsregistratie scherm voor de mecaniciens. Hierdoor weet de mecanicien in welke volgorde hij de orders moet afwerken. Hoe lager de waarde hoe hoger de prioriteit. Standaard krijgen alle orders prioriteit 0. Deze kunnen ze dus verlagen door een hogere prioriteit toe te kennen.
 • Datum order opgesteld: Bevat de datum waarop het order is opgesteld.
 • Repeat repair: Veld dat aangeeft of het om een repeat repair gaat.
 • Geprikte PE's: Veld dat het huidige aantal PE's die op een order geprikt worden weergeeft.
 • Toegekende resources: Geeft de verschillende mecaniciens weer die gelinkt zijn aan het order (indien meerdere, gescheiden door een komma)
 • Toegekende taken bestaan: Veld dat aangeeft of de taken op het order reeds toegekend zijn aan mecaniciens.

1.4.3 Oplossingen van fouten

1.4.3.1 BTW op garantieproforma

Ga naar Werkplaats beheer - Beheer werkplaats - Orders Factuur.

Indien men een werkplaats order maakt waar een wisselstuk gefactureerd wordt aan 2 factuurontvangers waarvan één een klant is en één garantie, en men gaat daarna naar de proforma kijken, dan wordt er voor het garantiegedeelte ook BTW berekend (enkel op de proforma). Dit probleem is nu opgelost.

1.4.3.2 BTW-Bedrijfsboekingsgroep

Garantiefacturen bleven hangen door een verkeerde BTW-Bedrijfsboekingsgroep. Deze moeten nu niet meer manueel gecorrigeerd worden.

1.5 Tijdsbeheer

1.5.1 Oplossingen van fouten

1.5.1.1 Nummerplaat op bestek

Als de gebruiker een bestek afdrukt werd in de vorige versie de nummerplaat niet meegeprint, dit is nu wel het geval.

1.6 Voertuigadministratie

1.6.1 Nieuwe functionaliteit

1.6.1.1 BSIES contract type toegevoegd

Het contract type BSIES (Extra services) is toegevoegd en wordt mee ingelezen.

In de opmerkingen van het voertuig verschijnt in dit geval: "Extra services geldig voor eerste eigenaar".

1.6.2 Oplossingen van fouten

1.6.2.1 Bij negatieve mutatie verscheen voertuig niet meer in de stocklijst

Ga naar Wagen beheer - Voertuigen - Lijsten en kies Inventory - List. Druk op de knop Afdrukken.

In deze lijst verschenen sommige voertuigen niet meer na transfer. Dit probleem is nu opgelost.

1.7 Sales

1.8 CRM verantwoordelijke

1.8.1 Nieuwe functionaliteit

1.8.1.1 Functie voor BTW controle

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten. Open het tabblad Buitenlandse handel.

Ga naar Financieel - Financieel - Leveranciers. Open het tabblad Buitenlandse handel.

Ga naar Financieel - Financieel - Adressen. Open het tabblad Algemeen.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer.

Ga naar de Prospect kaart.

Open het tabblad Profielgegevens.

Er is een nieuwe functie ontwikkeld om rechtstreeks gegevens op te vragen uit de europese BTW-database aan de hand van het BTW-nummer.

Als de gebruiker de knop BTW nr. Controle  indrukt zullen de gegevens ingevuld worden op de onderstaande tekst vakken zodat men de gegevens kan controleren voor deze klant.

1.8.1.2 Nieuw veld Reden van blokkering in prospect/klanten fiche

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer. Ga naar de Prospect kaart.

In de klanten/prospect fiche is het veld Reden van blokkering toegevoegd. Dit veld is enkel zichtbaar als de checkbox Geblokkeerd is aangevinkt.

In dit nieuwe veld kan men een reden kiezen uit een lijst door op het pijltje te klikken.

Opmerking: De velden Geblokkeerd en Reden van blokkering worden niet gelijkgeschakeld in de klantenfiche en de prospectfiche.

De redencodes die men wil zien in deze lijst kan men aanpassen in volgend venster.

Ga naar Financieel - Financieel - Instellingen - Volgcodes - Redencodes.

Men kan de lijst aanpassen door in de kolom Uitsluiten van blokkeringen aan te duiden welke redencodes men niet wil zien in de lijst.

De reden codes voor blokkering die in het systeem zijn aangeleverd zijn:

 • ADVOCAAT: Dossier behandeld door advocaat
 • INCASSO: Dossier behandeld door incassobureau
 • ONBETAALD: Nog onbetaalde facturen
 • GESCHIL: Betwiste factuur
 • ONTBINFO: Ontbrekende informatie
 • OVERLEDEN: Klant overleden
 • FAILLISSEMENT: Klant failliet

1.8.1.3 Zelfde prospect kan niet als contactpersoon toegevoegd worden

In de vorige versie was het mogelijk om een bedrijf te kwalificeren door er hetzelfde bedrijf aan te linken als relatie.

Nu wordt er een foutmelding gegeven en is dit niet meer mogelijk.

1.8.2 Oplossingen van fouten

1.8.2.1 Campagne beheer

Er werden enkele fouten opgelost en wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn opgenomen in de handleiding van de Campagne beheer module.

1.8.2.2 Fout in afdrukken fiche opgelost

Ga naar Prospectie - Dossierbeheer.

Open de prospect kaart en selecteer een prospect. Ga naar Prospect - Afdrukken fiche.

In de afdruk van de prospect fiche werden soms gegevens van een verkeerde prospect getoond. Dit is nu opgelost.

1.9 Boekhouding & Administratie

1.9.1 Nieuwe functionaliteit

1.9.1.1 Aanmaningen per locatie

Bij het aanmaken van aanmaningen is het nu mogelijk om dit per locatie te doen. Grotere dealers kunnen meerdere locaties hebben en men wou aanmaningen uit verschillende locaties voor dezelfde klanten apart kunnen afdrukken.

Ga naar Financieel - Financieel - Periodieke activiteiten - Aanmaningen Aanmaningen.

Ga naar Functies - Aanmaningen aanmaken.

Voor het aanmaken van aanmaningen heeft men nu de keuze om af te drukken voor alle locaties of per locatie.

Door de checkbox Aanmaning per locatie aan te vinken wordt elke aanmaning per locatie aangemaakt.

Indien men enkel de aanmaningen voor een bepaalde locatie wil aanmaken kan men deze locatie aanduiden in het veld Locatiefilter.

Opmerkingen:

 • Niet vereffende betalingen die geboekt werden op een andere locatie zullen enkel in rekening gebracht worden indien deze gelijk is aan de geselecteerde locatie.  Niet vereffende betalingen die geboekt werden met een dimensie zonder locatiecode worden niet in rekening gebracht wanneer men kiest om de rappels per locatie af te drukken. Er verschijnt een melding.

1.9.1.2 Functie voor BTW controle

Ga naar Financieel - Financieel - Klanten. Open het tabblad Buitenlandse handel.

Ga naar Financieel - Financieel - Leveranciers. Open het tabblad Buitenlandse handel.

Ga naar Financieel - Financieel - Adressen. Open het tabblad Algemeen.

Ga naar Relatiebeheer - Prospectie - Dossierbeheer.

Ga naar de Prospect kaart.

Open het tabblad Profielgegevens.

Er is een nieuwe functie ontwikkeld om rechtstreeks gegevens op te vragen uit de europese BTW-database aan de hand van het BTW-nummer.

Als de gebruiker de knop BTW nr. Controle  indrukt zullen de gegevens ingevuld worden op de onderstaande tekst vakken zodat men de gegevens kan controleren voor deze klant.

1.10 IT-verantwoordelijke concessiehouder

1.10.1 Nieuwe functionaliteit

1.10.1.1 Toestaan SMS (Werkplaats) bij bestaand GSM nummer

Ga naar Gegevensuitwisseling - Periodic Activities - Reports - Toestaan SMS (Werkplaats) bij bestaande GSM nr..

Als men hierop klikt laat men een rapport lopen dat alle klanten overloopt en indien er een telefoonnummer is ingevuld bij GSM (Privé) of GSM (Bedrijf) dan wordt het vinkje SMS sturen (werkplaats) automatisch aangevinkt.  Indien dit veldje aangevinkt is dan wordt er een SMS gestuurd naar de klant wanneer de wagen status Klaar krijgt op een werkplaatsorder.

 

 

 

Klik op deze knop om dit bericht te Volgen . Of volg automatisch dit bericht door hieronder een opmerking toe te voegen.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Beantwoordt dit je vraag niet?

Laat ons dan helpen. Neem rechtstreeks contact op door een [link_start]aanvraag in te dienen[link_end].

Opmerkingen

Copyright Carya Group 2013

Ons support team staat 6 dagen op 7 voor u klaar. Maandag t.e.m. vrijdag van 07u00 tot 18u30, zaterdag van 09u00 tot 16u30.